Vel gjennomført årsmøte

Årsmøtet for historielaget er unnagjort. 51 medlemmer deltok og protokollen fra årsmøtet blir lagt på hjemmesida under lagsdokumenter. Vi fikk interessante foredrag om Skoglis og Søre Åls historie. Nå skal det nye styret konstituere seg og vi har fått godkjent arbeidsplanen for året som ligger foran oss. Det blir mye allsidig arbeid å ta fatt på. Du verden for et aktivt historielag vi har i vår kommune!. Takk til alle som bidrar med frivillig arbeid for lokalhistorien. Det er meningsfullt arbeid og fram mot jubileumsåret i 2027 vil historielaget vårt bidra på mange områder.
Det gleder jeg meg til!

Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

Nytt år og nye muligheter

Etter et trivelig årsmøte på Fåberg i mars, er historielaget nå i gang med mye lokalhistorisk arbeid. Blant mye annet arbeider ei ny gruppe med å dokumentere Lillehammers utvikling ved hjelp av kart.

Les mer om Nytt år og nye muligheter

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA