Vel gjennomført årsmøte

Våren er endelig her og historielaget har gjennomført sitt årsmøte. Denne gang på Bygdahuset i Saksumdal. Det er lærerikt å bli kjent med de ulike delene av kommunen, derfor har det vært vanlig at årsmøtene holdes i de ulike grendene. Eldbjørg Brekke og Marianne Kval ga oss smakebiter fra Saksumdalens historie.
Hele styret ble gjenvalgt og går nå på med fornyet energi. Det er mange interessante oppgaver vi har foran oss. Les mer om dette i meldingsbladet Nytt om gammelt, som du også finner her på hjemmesida. Det er moro å drive med lokalhistorisk arbeid! Bli gjerne med oss, ta kontakt om du har lyst til å bidra.
Vi planlegger nå turer for våre medlemmer, lokalhistoriske seminarer, ny årbok, fotoregistrering og mye, mye mer.

Det skjer:

20.05.2023:
Busstur til Glomdalsmuseet og Skogmuseet i Elverum, se program her.

Lederen har ordet

Kom på årsmøtet

I år skal historielaget ha sitt årsmøte på Skogli den 12. mars. kl. 16.00. Etter årsmøtesakene får vi en orientering om Skoglis historie og om Søre Ål. I siste Nytt om gammelt finner du årsmøtepapirer.

Les mer om Kom på årsmøtet

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA