Vel gjennomført årsmøte

Våren er endelig her og historielaget har gjennomført sitt årsmøte. Denne gang på Bygdahuset i Saksumdal. Det er lærerikt å bli kjent med de ulike delene av kommunen, derfor har det vært vanlig at årsmøtene holdes i de ulike grendene. Eldbjørg Brekke og Marianne Kval ga oss smakebiter fra Saksumdalens historie.
Hele styret ble gjenvalgt og går nå på med fornyet energi. Det er mange interessante oppgaver vi har foran oss. Les mer om dette i meldingsbladet Nytt om gammelt, som du også finner her på hjemmesida. Det er moro å drive med lokalhistorisk arbeid! Bli gjerne med oss, ta kontakt om du har lyst til å bidra.
Vi planlegger nå turer for våre medlemmer, lokalhistoriske seminarer, ny årbok, fotoregistrering og mye, mye mer.

Det skjer:

17.09.2023:
Gåtur ned Årettadalen med start på Røyslimoen søndag 17. september 2023. Les mer her.

25.10.2023:
Kveldsseminarene starter opp igjen 25. oktober. Første tema blir Lågendeltaet. Mer informasjon kommer senere.

Lederen har ordet

Nye bøker i høst

Det har i det siste vært stor aktivitet i historielaget, og nå i høst kommer det tre nye bøker.

Les mer om Nye bøker i høst

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA