Det skjer mye i mars

Våren er travel for historielaget - selv under disse koronatidene. Søndag 7, mars presenteres den nye boka "Bureising som utveg" på Vegmuseet. Årsmøtet blir holdt samme sted den 14. mars. Dette er to viktige begivenheter i vårt historielags arbeid. Vi får i tillegg til to lokalhistoriske seminarer i vår. Det første er allerede 10. mars med Frank Magnes: Kampene i Gudbrandsdalen 1940. Som vanlig blir dette på Litteraturhuset/Biblioteket. 7. april kan du høre Tore Pryser fortelle om Erling Bjørnson og hans valg under krigen.

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Høsten nærmer seg

En varm og god sommer går mot hell. Og historielaget har fått være med på mye spennende i år. Vi deltok på seterstevne på Kaussetra på Nordseter og vi var med på åpninga av den nye Terrassen. Begge steder fikk vi solgt bøker og vervet nye medlemmer.

Les mer om Høsten nærmer seg

Lederens arkiv