Det skjer mye i mars

Våren er travel for historielaget - selv under disse koronatidene. Søndag 7, mars presenteres den nye boka "Bureising som utveg" på Vegmuseet. Årsmøtet blir holdt samme sted den 14. mars. Dette er to viktige begivenheter i vårt historielags arbeid. Vi får i tillegg til to lokalhistoriske seminarer i vår. Det første er allerede 10. mars med Frank Magnes: Kampene i Gudbrandsdalen 1940. Som vanlig blir dette på Litteraturhuset/Biblioteket. 7. april kan du høre Tore Pryser fortelle om Erling Bjørnson og hans valg under krigen.

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Boklansering og årsmøte

Selv i disse koronatider klarte historielaget på vårparten å gjennomføre to viktige fysiske arrangement. Vi lanserte den nye boka "Bureising som utveg" på vegmuseet nå i mars, og heldigvis klarte vi å få avvikla årsmøtet på en ordentlig måte.

Les mer om Boklansering og årsmøte

Lederens arkiv