Det skjer mye i mars

Våren er travel for historielaget - selv under disse koronatidene. Søndag 7, mars presenteres den nye boka "Bureising som utveg" på Vegmuseet. Årsmøtet blir holdt samme sted den 14. mars. Dette er to viktige begivenheter i vårt historielags arbeid. Vi får i tillegg til to lokalhistoriske seminarer i vår. Det første er allerede 10. mars med Frank Magnes: Kampene i Gudbrandsdalen 1940. Som vanlig blir dette på Litteraturhuset/Biblioteket. 7. april kan du høre Tore Pryser fortelle om Erling Bjørnson og hans valg under krigen.

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

God sommer!

Vi kan nå feire at det er blitt sommer, og kan glede oss over at mange har blitt fullvaksinerte. Det gjør at så smått om senn kan vi håpe på en normal hverdag, med lokalhistoriske foredrag, markvandringer og turer i historielagets regi.

Les mer om God sommer!

Lederens arkiv