Historielaget står på

Det er fortsatt sommer og folk er ofte travle med sommeraktiviteter. Likevel er det mye som foregår i historielaget. Vi har nettopp fått Per Richard Bærøe til å lese inn sin fortelling om Polti-Larsen og Pipe-Larsen i studio, dette er to kjente og markante skikkelser i Lillehammers historie. På hjemmesida her ser du ordet Lydopptak oppe til venstre. Gå inn der og hør Bærøe selv lese denne historien. Jeg ser for meg at vi kan få formidlet mye Lillehammerhistorie på denne måten også, ikke bare i bokform.
Historielaget leier nå møterom i Leseriet ved Lillehammer bibliotek hver torsdag utover. Der kan vi ha styremøtene våre og møter i andre grupper i historielaget.
Håper også at vi får til et treffsted for våre medlemmer. Der du kan stikke innom, slå av en prat og få en kopp kaffe. Vi prøver ut dette på torsdager fra oktober i høst fra 16-18.

Det skjer:

17.09.2023:
Gåtur ned Årettadalen med start på Røyslimoen søndag 17. september 2023. Les mer her.

25.10.2023:
Kveldsseminarene starter opp igjen 25. oktober. Første tema blir Lågendeltaet. Mer informasjon kommer senere.

Lederen har ordet

Nye bøker i høst

Det har i det siste vært stor aktivitet i historielaget, og nå i høst kommer det tre nye bøker.

Les mer om Nye bøker i høst

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA