Godt nyttår

Nå er jula over og jeg regner med at mange kan gå inn i det nye året med mye godt lokalhistorisk lesestoff.
Årbokredaksjonen er i gang med neste årbok, og har vi valgt Follestad Design som ny formgiver av årbok 43. Vår ambisjon er at neste årbok blir like bra som de foregående.
Vårens medlemsaktiviteter er klare og vi møtes på de lokalhistoriske seminarene.

Men nå er vi i gang med å forberede årsmøtet i mars, Det blir travelt men spennende.

Grethe

Det skjer:

31.01.2024, kl. 1830:
Lokalhistorisk seminar på biblioteket.
Kristina Skåden: Mat på museum, mat i Gudbrandsdalen.

28.02.2024, kl. 1830:
Lokalhistorisk seminar på biblioteket.
Tore Pryser: Krigshistorie.

10.03.2024, kl. 1700:
Årsmøte på Fåberg Menighetshus.

13.03.2024, kl. 1830:
Lokalhistorisk seminar på biblioteket.
Svein Amblie: Sykehusbygging og sykdomsbekjempelse på 1800-tallet.

Lederen har ordet

Godt nyttår

Nå er jula over og jeg regner med at mange kan gå inn i det nye året med mye godt lokalhistorisk lesestoff.

Les mer om Godt nyttår

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA