God jul og godt nyttår!

Historielaget ønsker alle sine medlemmer ei riktig god jul og et godt nytt år!

Nå når snøen har lagt seg, er det hyggelig å kose seg innendørs med den nyeste årboka. Jeg har lest den allerede og den er kjempefin. Og mangler du noen årbøker for å få samlingen komplett er det bare å kontakte oss, så ordner vi saken. Som medlem får du årbøker og andre historielagsbøker til sterkt reduserte priser.

Disse vintermånedene vi har foran oss går nå med på å få på plass årsmøte i mars, lokalhistoriske seminarer til våren og arbeidet med neste årbok.. Gamle stedsnavn blir ført inn i kart, fotogruppa har nok å gjøre og arbeidet med en ny vandrebok er i gang. Det eneste som får kvile i vinter er arbeidet med kulturstiene og Dompenhytta.

Det skjer:

28.05.2022:
Medlemstur til Hamar og Ottestad.
Se Nytt om gammelt for mai 2022 eller her.

Lederen har ordet

Vel gjennomført årsmøte

Våren er endelig her og historielaget har gjennomført sitt årsmøte. Denne gang på Bygdahuset i Saksumdal. Det er lærerikt å bli kjent med de ulike delene av kommunen, derfor har det vært vanlig at årsmøtene holdes i de ulike grendene.

Les mer om Vel gjennomført årsmøte

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA