God jul og godt nyttår!

Historielaget ønsker alle sine medlemmer ei riktig god jul og et godt nytt år!

Nå når snøen har lagt seg, er det hyggelig å kose seg innendørs med den nyeste årboka. Jeg har lest den allerede og den er kjempefin. Og mangler du noen årbøker for å få samlingen komplett er det bare å kontakte oss, så ordner vi saken. Som medlem får du årbøker og andre historielagsbøker til sterkt reduserte priser.

Disse vintermånedene vi har foran oss går nå med på å få på plass årsmøte i mars, lokalhistoriske seminarer til våren og arbeidet med neste årbok.. Gamle stedsnavn blir ført inn i kart, fotogruppa har nok å gjøre og arbeidet med en ny vandrebok er i gang. Det eneste som får kvile i vinter er arbeidet med kulturstiene og Dompenhytta.

Det skjer:

17.09.2023:
Gåtur ned Årettadalen med start på Røyslimoen søndag 17. september 2023. Les mer her.

25.10.2023:
Kveldsseminarene starter opp igjen 25. oktober. Første tema blir Lågendeltaet. Mer informasjon kommer senere.

Lederen har ordet

Nye bøker i høst

Det har i det siste vært stor aktivitet i historielaget, og nå i høst kommer det tre nye bøker.

Les mer om Nye bøker i høst

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA