GD og lokalhistorie

Det er vanskelig å få informert om nye lokalhistoriske bøker. Det går en debatt i GD og i det lokalhistoriske miljøet i Dalen om dette. Det er uforståelig at vår største lokalavis ikke viser alt det interessante og verdifulle arbeidet som slike bøker representerer. Vårt historielags årbok er svært god og selger godt, men det er ikke avisas fortjeneste! Historielaget gir også ut andre bøker, og det er alltid knyttet stor spenning til om informasjon om dette tas inn.

Lokalhistorisk litteratur har store lesergrupper, og er med på å bygge identitet og kunnskap om vårt distrikt. Her kan vi tilby avisa spennende, interessante nyheter om lokalhistorien. Og de får det gratis! Hva med en egen fast spalte på linje med bridge-spalten! Lokalhistorie er spennende og lærerikt!

Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

Nytt år og nye muligheter

Etter et trivelig årsmøte på Fåberg i mars, er historielaget nå i gang med mye lokalhistorisk arbeid. Blant mye annet arbeider ei ny gruppe med å dokumentere Lillehammers utvikling ved hjelp av kart.

Les mer om Nytt år og nye muligheter

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA