GD og lokalhistorie

Det er vanskelig å få informert om nye lokalhistoriske bøker. Det går en debatt i GD og i det lokalhistoriske miljøet i Dalen om dette. Det er uforståelig at vår største lokalavis ikke viser alt det interessante og verdifulle arbeidet som slike bøker representerer. Vårt historielags årbok er svært god og selger godt, men det er ikke avisas fortjeneste! Historielaget gir også ut andre bøker, og det er alltid knyttet stor spenning til om informasjon om dette tas inn.

Lokalhistorisk litteratur har store lesergrupper, og er med på å bygge identitet og kunnskap om vårt distrikt. Her kan vi tilby avisa spennende, interessante nyheter om lokalhistorien. Og de får det gratis! Hva med en egen fast spalte på linje med bridge-spalten! Lokalhistorie er spennende og lærerikt!

Det skjer:

17.09.2023:
Gåtur ned Årettadalen med start på Røyslimoen søndag 17. september 2023. Les mer her.

25.10.2023:
Kveldsseminarene starter opp igjen 25. oktober. Første tema blir Lågendeltaet. Mer informasjon kommer senere.

Lederen har ordet

Nye bøker i høst

Det har i det siste vært stor aktivitet i historielaget, og nå i høst kommer det tre nye bøker.

Les mer om Nye bøker i høst

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA