GD og lokalhistorie

Det er vanskelig å få informert om nye lokalhistoriske bøker. Det går en debatt i GD og i det lokalhistoriske miljøet i Dalen om dette. Det er uforståelig at vår største lokalavis ikke viser alt det interessante og verdifulle arbeidet som slike bøker representerer. Vårt historielags årbok er svært god og selger godt, men det er ikke avisas fortjeneste! Historielaget gir også ut andre bøker, og det er alltid knyttet stor spenning til om informasjon om dette tas inn.

Lokalhistorisk litteratur har store lesergrupper, og er med på å bygge identitet og kunnskap om vårt distrikt. Her kan vi tilby avisa spennende, interessante nyheter om lokalhistorien. Og de får det gratis! Hva med en egen fast spalte på linje med bridge-spalten! Lokalhistorie er spennende og lærerikt!

Det skjer:

28.05.2022:
Medlemstur til Hamar og Ottestad.
Se Nytt om gammelt for mai 2022 eller her.

Lederen har ordet

Vel gjennomført årsmøte

Våren er endelig her og historielaget har gjennomført sitt årsmøte. Denne gang på Bygdahuset i Saksumdal. Det er lærerikt å bli kjent med de ulike delene av kommunen, derfor har det vært vanlig at årsmøtene holdes i de ulike grendene.

Les mer om Vel gjennomført årsmøte

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA