Lokalhistoriske kveldsseminarer

Lokalhistorisk kveldsseminar i Lillehammer litteraturhus/bibliotek.Tradisjonen med historiske seminarer fortsetter. Dette er nå et samarbeidsprosjekt mellom Fåberg og Lillehammer historielag og Litteraturhus Lillehammer. Seminarene holdes på litteraturhuset/biblioteket. En komite bestående av Grethe Borgen (leder i historielaget), Marit Hosar, Ivar Olstad, Tore Pryser, Trond Feiring og Inger Bjørnhaug er ansvarlige for planleggingen og gjennomføringen av seminarene. Vanligvis er det 4 kveldsseminarer på høsten og 4 på vinteren/våren. Inngangsbilletter til kr 50 kjøpes på nettet under billettsystemet https:/lillehammerbiblitt.hoopla.no (velg "kjøp billetter" på menyen øverst). Ved å kjøpe billett på nettet er du sikret sitteplass. Billett kan også betales med VIPPS ved inngangen. Seminarene blir også bekjentgjort i lokalpressen under "Det skjer" og på nettsidene til Lillehammer Litteraturhus.

Kveldsseminarene starter klokken 18.30 (merk tidspunktet!)

Det blir følgende seminarer vinteren/våren 2024:


Onsdag 31. januar 2024.

Kristina Skåden:
Mat på museum, mat i Gudbrandsdalen.


Onsdag 28. februar 2024.

Tore Pryser:
Krigshistorie (endelig tittel er ennå ikke klar).


Onsdag 13. mars 2024.

Svein Amblie:
Historien om byggingen av Christiansamt Sykehus, andre behandlingsinstitusjoner og bekjempelsen av sykdommer på 1800 tallet.


Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

Nytt år og nye muligheter

Etter et trivelig årsmøte på Fåberg i mars, er historielaget nå i gang med mye lokalhistorisk arbeid. Blant mye annet arbeider ei ny gruppe med å dokumentere Lillehammers utvikling ved hjelp av kart.

Les mer om Nytt år og nye muligheter

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA