Lokalhistoriske kveldsseminarer

Lokalhistorisk kveldsseminar i Lillehammer litteraturhus/bibliotek. Tradisjonen med historiske seminarer fortsetter. Dette er nå et samarbeidsprosjekt mellom Fåberg og Lillehammer historielag og Litteraturhus Lillehammer. Seminarene holdes på litteraturhuset/biblioteket. En komite bestående av Grethe Borgen (leder i historielaget), Marit Hosar, Ivar Olstad, Tore Pryser, Trond Feiring og Inger Bjørnhaug er ansvarlige for planleggingen og gjennomføringen av seminarene. Vanligvis er det 4 kveldsseminarer på høsten og 4 på vinteren/våren. Det er fri adgang til disse arrangementene som er åpne for alle interesserte. Program for sesongen 20/21 er ikke klart ennå, 3 seminarer i høst er klare og det jobbes med seminarene til vinteren/våren. Seminarene blir også bekjentgjort i lokalpressen.

På grunn av koronasituasjonen og smittevernhensyn er det nå nødvendig med påmelding/anskaffelse av gratisbilletter. Gratisbilletter bestilles på www.gdbillett.no, jf. også billettannonsering i GD. Da det er begrenset deltagerantall blir billettene fort «utsolgt».

Følgende 3 seminarer avholdes i høst:


Onsdag 4. november 2020.

Oskar Puschmann:
Tilbakeblikk - norske landskap i endring.
Her blir Puschmanns egne landskapsbilder presentert sammen med bilder fra Axel Lindahl og Anders Beer Wilse som begge reiste rundt i Norge på 1800- og 1900-tallet. (dette arr. i samarbeid med Fåberg og Lillehammer Småbrukarlag)


Onsdag 18. november 2020.

Trond Feiring:
Epidemier for 100 år siden; Tuberkulose og spanskesyke.
Om utbredelsen av epidemier og om de lokale sanatoriene og lasarettene som ble bygget for å behandle de syke.


Onsdag 25. november 2020.

Tore Pryser:
Anita Smestad - «Flue på veggen» i Stockholm i frigjøringsdagene 1945.
Dagboksnotater fra historielagets «Grand old Lady» - som måtte flykte til Sverige under krigen.


Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Boklansering og årsmøte

Selv i disse koronatider klarte historielaget på vårparten å gjennomføre to viktige fysiske arrangement. Vi lanserte den nye boka "Bureising som utveg" på vegmuseet nå i mars, og heldigvis klarte vi å få avvikla årsmøtet på en ordentlig måte.

Les mer om Boklansering og årsmøte

Lederens arkiv