Lokalhistoriske kveldsseminarer

Trond Feiring og Tore Pryser kåserer på et av de lokalhistoriske kveldsseminarene.Siden høsten 1999 har Høgskolen i Lillehammer (nå Høgskolen Innlandet) og historielaget samarbeidet om kveldsseminarer i lokalhistorie. Seminarene ble fram til for noen år siden holdt i Høgskolens lokaler. Nå holdes seminarene i Lillehammer litteraturhus/biblioteket. En komite bestående av Grethe Borgen fra historielaget og noen tilsatte/tidligere tilsatte ved høgskolen er ansvarlige for planleggingen og gjennomføringen av seminarene. Vanligvis er det 4 kveldsseminarer på høsten og 4 på vinteren/våren. Det er fri adgang til disse arrangementene som er åpne for alle interesserte. Program for sesongen hvor det framgår tidspunkt, tema og foredragsholder blir klart i september og blir inntatt under. Seminarene blir også bekjentgjort i lokalpressen.

Velkommen til lokalhistoriske seminarer i Litteraturhus Lillehammer/Lillehammer bibliotek kl 19.00. Gratis adgang.

Onsdag 3. oktober 2018.

Ragnvald Jevne:
Historisk perspektiv på vår lokale turistforening DNT Lillehammer.


Onsdag 17. oktober 2018.

Bjørg Ida Berget:
Sinnsykeasylenes fremvekst i Norge med eksempler fra Presteseter asyl 1913-1918.


Onsdag 31. oktober 2018.

Tore Pryser:
Kapteinsgårdene og de militære kompaniene i Gudbrandsdalen.


Onsdag 14. november 2018.

Trond Feiring:
Da jernbanen kom til Lillehammer i 1894 - fra Hamar. Hvorfor ikke fra Gjøvik?


Onsdag 16. januar 2019.

Hvordan skal vi ta vare på lokalhistorie/historie i den moderne tidsalder? Historiker Gudmund Moren innleder, med replikker fra Marit Hosar, fylkesarkivet og Helge Sognli, Lillehammer museum


Onsdag 30. januar 2019.

Trond Feiring:
Byhistorien 1965-2000.


Onsdag 13. februar 2019.

Tore Pryser:
Internerte og flyktninger i Lillehammer rundt 1920.


Onsdag 27. februar 2019.

Benedicte Ingstad:
Blant Lillehammers kvinneprofiler: Arkeologen Anne Stine Ingstad.


Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 51 31 6
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

En liten oppsummering

Historielaget får stadig mange artige henvendelser fra nær og fjern. Vi får mange spørsmål om eldre slektninger eller bilder. Noen har malerier som de ønsker å få vite hvor motivet er tatt fra.

Les mer om En liten oppsummering

Lederens arkiv