Lokalhistoriske kveldsseminarer

Lokalhistorisk kveldsseminar i Lillehammer litteraturhus/bibliotek.Tradisjonen med historiske seminarer fortsetter. Dette er nå et samarbeidsprosjekt mellom Fåberg og Lillehammer historielag og Litteraturhus Lillehammer. Seminarene holdes på litteraturhuset/biblioteket. En komite bestående av Grethe Borgen (leder i historielaget), Marit Hosar, Ivar Olstad, Tore Pryser, Trond Feiring og Inger Bjørnhaug er ansvarlige for planleggingen og gjennomføringen av seminarene. Vanligvis er det 4 kveldsseminarer på høsten og 4 på vinteren/våren. Det er fri adgang til disse arrangementene som er åpne for alle interesserte. Det blir 4 seminarer høsten 2022. Programmet for vinteren/våren kommer vi tilbake til. Seminarene blir bekjentgjort i lokalpressen under GD Billett.

Det blir følgende seminarer høsten 2022:


Onsdag 05. oktober 2022.

Trond Feiring:
Skolerevolusjonen i Fåberg: fra omgangsskole til fastskole og fra fattigskole til folkeskole.


Onsdag 19. oktober 2022.

Tore Pryser:
Nytt om Lillehammer-kuppet og drapet på lillehamringen Kai Holst i 1945.


Onsdag 9. november 2022.

Marit Hosar:
Skeiv historie - eller bare gode venner?". I år markeres Skeivt kulturår. Hva finnes i de lokale arkivene om skeiv historie?


Onsdag 23. november 2022.

Brynjulf Handgaard:
Gutteliv på 60-tallet.


Det skjer:

20.05.2023:
Busstur til Glomdalsmuseet og Skogmuseet i Elverum, se program her.

Lederen har ordet

Kom på årsmøtet

I år skal historielaget ha sitt årsmøte på Skogli den 12. mars. kl. 16.00. Etter årsmøtesakene får vi en orientering om Skoglis historie og om Søre Ål. I siste Nytt om gammelt finner du årsmøtepapirer.

Les mer om Kom på årsmøtet

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA