Lokalhistoriske kveldsseminarer

Lokalhistorisk kveldsseminar i Lillehammer litteraturhus/bibliotek.Tradisjonen med historiske seminarer fortsetter. Dette er nå et samarbeidsprosjekt mellom Fåberg og Lillehammer historielag og Litteraturhus Lillehammer. Seminarene holdes på litteraturhuset/biblioteket. En komite bestående av Grethe Borgen (leder i historielaget), Marit Hosar, Ivar Olstad, Tore Pryser, Trond Feiring og Inger Bjørnhaug er ansvarlige for planleggingen og gjennomføringen av seminarene. Vanligvis er det 4 kveldsseminarer på høsten og 4 på vinteren/våren. Inngangsbilletter til kr 50 kjøpes på nettet under billettsystemet hoopla.no Ved å kjøpe billett på nettet er du sikret sitteplass. Billett kan også betales med VIPPS ved inngangen. Det blir 4 seminarer høsten 2023. Programmet for vinteren/våren 2024 kommer vi tilbake til. Seminarene blir også bekjentgjort i lokalpressen under "Det skjer" og på nettsidene til Lillehammer Litteraturhus.

Det blir følgende seminarer høsten 2023:


Onsdag 25. oktober 2023.

Lågendeltaet - en bildevandring gjennom et utsatt naturområde fra Hagefetten til Sundgarden.ved Brynjulf Handgaard med foto av blant andre Bernt Martin Tordhol. Foredraget holdes i forbindelse med utgivelse av den nye utgaven av Vandrebok for Fåberg og Lillehammer. Denne utvidede Vandreboka kommer med mange nye lokalhistoriske vandreturer i nærområdet, illustrert med nye tegninger av Einar Sigstad. I tillegg er mange tidligere turer blitt oppdatert.


Onsdag 8. november 2023.

Svein Olav Hoff:
Reidun Tordhol. Bolig og atelier – funksjon og hygge


Onsdag 22. november 2023.

Kathrine Stene:(Forsker/Prosjektleder ved Kulturhistorisk museum, Oslo):
"Kult og bosetning på Vingrom i jernalder - arkeologiske undersøkelser 2023 i forbindelse med utvidelse av ny E6"


Onsdag 29. november 2023.

Øyvind Nyfløt (tidligere ansatt ved planavdelingen i Lillehammer kommune):
Den første byplanen fra 1828 var enkel. Den la likevel viktige føringer for utviklingen av byen slik vi har den i dag. Etter hvert som samfunnet har utviklet seg, har byplanlegging blitt stadig mer krevende. I løpet av en snau time vil det bli vist noen glimt fra vår byplanleggings snart 200-årige historie.


Det skjer:

17.09.2023:
Gåtur ned Årettadalen med start på Røyslimoen søndag 17. september 2023. Les mer her.

25.10.2023:
Kveldsseminarene starter opp igjen 25. oktober. Første tema blir Lågendeltaet. Mer informasjon kommer senere.

Lederen har ordet

Nye bøker i høst

Det har i det siste vært stor aktivitet i historielaget, og nå i høst kommer det tre nye bøker.

Les mer om Nye bøker i høst

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA