Lokalhistoriske kveldsseminarer

Trond Feiring og Tore Pryser kåserer på et av de lokalhistoriske kveldsseminarene.Siden høsten 1999 har Høgskolen i Lillehammer (nå Høgskolen Innlandet) og historielaget samarbeidet om kveldsseminarer i lokalhistorie. Seminarene ble fram til for noen år siden holdt i Høgskolens lokaler. Nå holdes seminarene i Lillehammer litteraturhus/biblioteket. En komite bestående av Grethe Borgen fra historielaget og noen tilsatte/tidligere tilsatte ved høgskolen er ansvarlige for planleggingen og gjennomføringen av seminarene. Vanligvis er det 4 kveldsseminarer på høsten og 4 på vinteren/våren. Det er fri adgang til disse arrangementene som er åpne for alle interesserte. Program for sesongen hvor det framgår tidspunkt, tema og foredragsholder blir klart i september og blir inntatt under. Seminarene blir også bekjentgjort i lokalpressen.

Velkommen til lokalhistoriske seminarer i Litteraturhus Lillehammer/Lillehammer bibliotek kl 19.00. Gratis adgang.

Onsdag 3. oktober 2018.

Ragnvald Jevne:
Historisk perspektiv på vår lokale turistforening DNT Lillehammer.


Onsdag 17. oktober 2018.

Bjørg Ida Berget:
Sinnsykeasylenes fremvekst i Norge med eksempler fra Presteseter asyl 1913-1918.


Onsdag 31. oktober 2018.

Tore Pryser:
Kapteinsgårdene og de militære kompaniene i Gudbrandsdalen.


Onsdag 14. november 2018.

Trond Feiring:
Da jernbanen kom til Lillehammer i 1894 - fra Hamar. Hvorfor ikke fra Gjøvik?


Onsdag 16. januar 2019.

Hvordan skal vi ta vare på lokalhistorie/historie i den moderne tidsalder? Historiker Gudmund Moren innleder, med replikker fra Marit Hosar, fylkesarkivet og Helge Sognli, Lillehammer museum


Onsdag 30. januar 2019.

Trond Feiring:
Byhistorien 1965-2000.


Onsdag 13. februar 2019.

Tore Pryser:
Internerte og flyktninger i Lillehammer rundt 1920.


Onsdag 27. februar 2019.

Benedicte Ingstad:
Blant Lillehammers kvinneprofiler: Arkeologen Anne Stine Ingstad.


Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 51 31 6
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

God sommer

Jeg ønsker alle medlemmer av historielaget en riktig god sommer. Bruk gjerne disse fine, lyse sommerdagene til turer i vårt nærområdet som har så mange minner fra tidligere tider å by på.

Les mer om God sommer

Lederens arkiv