Lokalhistoriske kveldsseminarer

Trond Feiring og Tore Pryser kåserer på et av de lokalhistoriske kveldsseminarene.Siden høsten 1999 har Høgskolen i Lillehammer (nå Høgskolen Innlandet) og historielaget samarbeidet om kveldsseminarer i lokalhistorie. Seminarene ble fram til for noen år siden holdt i Høgskolens lokaler. Nå holdes seminarene i Lillehammer litteraturhus/biblioteket. En komite bestående av Grethe Borgen fra historielaget og noen tilsatte/tidligere tilsatte ved høgskolen er ansvarlige for planleggingen og gjennomføringen av seminarene. Vanligvis er det 4 kveldsseminarer på høsten og 4 på vinteren/våren. Det er fri adgang til disse arrangementene som er åpne for alle interesserte. Program for sesongen hvor det framgår tidspunkt, tema og foredragsholder blir klart i september og blir inntatt under. Seminarene blir også bekjentgjort i lokalpressen.

Velkommen til lokalhistoriske seminarer i Litteraturhus Lillehammer/Lillehammer bibliotek kl 19.00. Gratis adgang.

Onsdag 9. oktober 2019.

Nan Bentzen Skille:
Om mot og motstand. Med Sigrid Undset på barrikadene.


Onsdag 23. oktober 2019.

Tore Pryser:
Filsethene i krig 1940-1945.


Onsdag 6. november 2019.

Ådne Norheim:
Personen bak gatenavnet. Hvem skjuler seg bak byens gatenavn?


Onsdag 20. november 2019.

Ivar Olstad og Tore Bjørnsgaard:
Kvinneportretter i Lillehammer. Gina Borchgrevink og Anine Wollebæk Slaatto.


Onsdag 8. januar 2020.

Geir Beitrusten:
Årbøkene – er dei liv laga?


Onsdag 22. januar 2020.

Svein Amblie:
Tyskeranleggene i Lillehammer. Etterretningens kartlegging av tyske anlegg 1943-45.


Onsdag 5. februar 2020.

Terje Holen og Ådne Norheim:
Bureising som utveg. Bureisingshistorien i Fåberg 1920-1955.


Onsdag 19. februar 2020.

Arne Julsrud Berg:
Båttrafikken på Mjøsa sett fra Lillehammer.


Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 51 31 6
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

God Jul og Godt Nyttår

Historielagsarbeidet hviler ikke selv om det er vinter og mørketid. Vi har nettopp stått på Maihaugens julemarked og solgt den nye årboka, og vi har levert kassevis med bøker til byens bokhandlere. Årbok 38 har blitt svært godt mottatt.
Den perfekte julegave!
Finn fram pleddet, kok deg en tekopp og tenn på peisen. Og ta deg tid til å lese i denne fine boka.

Så setter vi i gang og planlegger årsmøter og andre aktiviteter utover våren.
God jul og et trivelig nyttår ønskes fra styret i Fåberg og Lillehammer historielag.

Les mer om God Jul og Godt Nyttår

Lederens arkiv