Lokalhistoriske kveldsseminarer

Trond Feiring og Tore Pryser kåserer på et av de lokalhistoriske kveldsseminarene.Siden høsten 1999 har Høgskolen i Lillehammer (nå Høgskolen Innlandet) og historielaget samarbeidet om kveldsseminarer i lokalhistorie. Seminarene ble fram til for noen år siden holdt i Høgskolens lokaler. Nå holdes seminarene i Lillehammer litteraturhus/biblioteket. En komite bestående av Grethe Borgen fra historielaget og noen tilsatte/tidligere tilsatte ved høgskolen er ansvarlige for planleggingen og gjennomføringen av seminarene. Vanligvis er det 4 kveldsseminarer på høsten og 4 på vinteren/våren. Det er fri adgang til disse arrangementene som er åpne for alle interesserte. Program for sesongen hvor det framgår tidspunkt, tema og foredragsholder blir klart i september og blir inntatt under. Seminarene blir også bekjentgjort i lokalpressen.

Velkommen til lokalhistoriske seminarer i Litteraturhus Lillehammer/Lillehammer bibliotek kl 19.00. Gratis adgang.

Onsdag 9. oktober 2019.

Nan Bentzen Skille:
Om mot og motstand. Med Sigrid Undset på barrikadene.


Onsdag 23. oktober 2019.

Tore Pryser:
Filsethene i krig 1940-1945.


Onsdag 6. november 2019.

Ådne Norheim:
Personen bak gatenavnet. Hvem skjuler seg bak byens gatenavn?


Onsdag 20. november 2019.

Ivar Olstad og Tore Bjørnsgaard:
Kvinneportretter i Lillehammer. Gina Borchgrevink og Anine Wollebæk Slaatto.


Onsdag 8. januar 2020.

Geir Beitrusten:
Årbøkene – er dei liv laga?


Onsdag 22. januar 2020.

Svein Amblie:
Tyskeranleggene i Lillehammer. Etterretningens kartlegging av tyske anlegg 1943-45.


Onsdag 5. februar 2020.

Terje Holen og Ådne Norheim:
Bureising som utveg. Bureisingshistorien i Fåberg 1920-1955.


Onsdag 19. februar 2020.

Arne Julsrud Berg:
Båttrafikken på Mjøsa sett fra Lillehammer.


Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 51 31 6
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Nytt årbeidsår

Da er historielagsarbeidet godt i gjenge i det nye året.
Nå forbereder vi årsmøtet som i år blir på Krokvang i Roterud 8. mars. Årsmelding og regnskap legges fram, og vi får mulighet til å diskutere planene for lagsarbeidet i året som kommer.
Historielaget har hatt tradisjon for å legge disse møtene rundt om i kommunen. Vi får på den måten en fin mulighet til å få med oss litt av de ulike bygdenes historie.
Jeg håper at svært mange har anledning til å ta turen til Roterud denne søndagen i mars.

Les mer om Nytt årbeidsår

Lederens arkiv