Lokalhistoriske kveldsseminarer

Lokalhistorisk kveldsseminar i Lillehammer litteraturhus/bibliotek.Tradisjonen med historiske seminarer fortsetter. Dette er nå et samarbeidsprosjekt mellom Fåberg og Lillehammer historielag og Litteraturhus Lillehammer. Seminarene holdes på litteraturhuset/biblioteket. En komite bestående av Grethe Borgen (leder i historielaget), Marit Hosar, Ivar Olstad, Tore Pryser, Trond Feiring og Inger Bjørnhaug er ansvarlige for planleggingen og gjennomføringen av seminarene. Vanligvis er det 4 kveldsseminarer på høsten og 4 på vinteren/våren. Inngangsbilletter til kr 50 kjøpes på nettet under billettsystemet https:/lillehammerbiblitt.hoopla.no (velg "kjøp billetter" på menyen øverst). Ved å kjøpe billett på nettet er du sikret sitteplass. Billett kan også betales med VIPPS ved inngangen. Seminarene blir også bekjentgjort i lokalpressen under "Det skjer" og på nettsidene til Lillehammer Litteraturhus.

Kveldsseminarene starter klokken 18.30 (merk tidspunktet!)

Det blir følgende seminarer vinteren/våren 2024:


Onsdag 31. januar 2024.

Kristina Skåden:
Mat på museum, mat i Gudbrandsdalen.


Onsdag 28. februar 2024.

Tore Pryser:
Krigshistorie (endelig tittel er ennå ikke klar).


Onsdag 13. mars 2024.

Svein Amblie:
Historien om byggingen av Christiansamt Sykehus, andre behandlingsinstitusjoner og bekjempelsen av sykdommer på 1800 tallet.


Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

Årsmøte

I år møtes vi alle på Fåberg Misjonshus 10. mars kl. 17.00. Etter årsmøtesakene får vi et kåseri om Fåberg tettsted ved Harald Thoresen.

Les mer om Årsmøte

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA