Lokalhistoriske kveldsseminarer

Lokalhistorisk kveldsseminar i Lillehammer litteraturhus/bibliotek.Tradisjonen med historiske seminarer fortsetter. Dette er nå et samarbeidsprosjekt mellom Fåberg og Lillehammer historielag og Litteraturhus Lillehammer. Seminarene holdes på litteraturhuset/biblioteket. En komite bestående av Grethe Borgen (leder i historielaget), Marit Hosar, Ivar Olstad, Tore Pryser, Trond Feiring og Inger Bjørnhaug er ansvarlige for planleggingen og gjennomføringen av seminarene. Vanligvis er det 4 kveldsseminarer på høsten og 4 på vinteren/våren. Det er fri adgang til disse arrangementene som er åpne for alle interesserte. Det blir 4 seminarer høsten 2022. Programmet for vinteren/våren kommer vi tilbake til. Seminarene blir bekjentgjort i lokalpressen under GD Billett.

Det blir følgende seminarer høsten 2022:


Onsdag 05. oktober 2022.

Trond Feiring:
Skolerevolusjonen i Fåberg: fra omgangsskole til fastskole og fra fattigskole til folkeskole.


Onsdag 19. oktober 2022.

Tore Pryser:
Nytt om Lillehammer-kuppet og drapet på lillehamringen Kai Holst i 1945.


Onsdag 9. november 2022.

Marit Hosar:
Skeiv historie - eller bare gode venner?". I år markeres Skeivt kulturår. Hva finnes i de lokale arkivene om skeiv historie?


Onsdag 23. november 2022.

Brynjulf Handgaard:
Gutteliv på 60-tallet.


Det skjer:

20.05.2023:
Busstur til Glomdalsmuseet og Skogmuseet i Elverum, se program her.

Lederen har ordet

Vel gjennomført årsmøte

Årsmøtet for historielaget er unnagjort. 51 medlemmer deltok og protokollen fra årsmøtet blir lagt på hjemmesida under lagsdokumenter.

Les mer om Vel gjennomført årsmøte

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA