Kontaktpersoner

Etter årsmøtet i mars 2019 har historielaget følgende styre. Fra venstre Reidar Bostad, Jostein Valved, Grethe Borgen, Mikael Finsveen, Aud Hulberg, Eystein Brandt og Anette Røsjorde. Eystein Brandt og Aud Hulberg er nye i styret fra 2019. Se mer om hvem som innehar de ulike verv og hvem som er med i de ulike arbeidsgrupper nedenfor.

Styret:

Leder: Grethe Borgen
Hovslagerveien 12
2619 Lillehammer
995 35 880
Nestleder:
(fotogruppa)
Mikael Finsveen
Sjøsetervegen 234
2618 Lillehammer 
418 55 811
Styremedlem/
sekretær:
Anette Røsjorde
Paul A. Owrens veg 231
2607 Vingrom

959 92 309
Kasserer:
(krigsgravene på
Jørstadmoen)
Jostein Valved
Furubakken 5
2609 Lillehammer 
924 03 233
Styremedlem:
(Fåberg kultursti)
Reidar Bostad
Øfstedal, Jørstadbakkene 125
2625 Fåberg
 471 45 805
Varamedlem:
(tur- og arrange-
mentsgruppa)
Eystein Brandt
Kringsjåvegen 31
2618 Lillehammer
472 76 512
Varamedlem:
(tur- og arrange-
mentsgruppa)
Aud Hulberg
Stefan Frichs veg 1A
2615 Lillehammer
908 64 553

Årboksredaksjonen:

Leder: Live Sætre
Mæhlumslykkja 8
2372 Brøttum 
 
971 14 185
Medlem: Geir Linberg
Olasvevegen 141
2618 Lillehammer

413 07 019
Medlem: Rønnaug Hovhaugholen
Ekrebakken 14
2624 Lillehammer

934 32 761
Medlem: Halgrim Øistad
Ole Edvardsens veg 18
2614 Lillehammer

958 35 913
Medlem: Jorun Krukhoug Kilvær
Mejdells gate 31
2609 Lillehammer

900 15 445
Medlem:
(bilderedaktør)
Jørgen Skaug
Velta 10
2614 Lillehammer

976 76 399

Historia om bureisingsbruka i Fåberg:

Leder:  Ådne Norheim
Bryggerigata 7A
2609 Lillehammer 
 
916 25 528

Lokalhistoriske kveldsseminarer:

  Tore Pryser
Gamle Kringsjåvegen 45
2618 Lillehammer 
 
957 66 051
  Inger Leganger Bjørnhaug
Olav Audunssons veg 7
2624 Lillehammer 
 
994 56 912
  Trond Feiring
Vekten 31 D
2315 Hamar 
 
959 09 203
  Gudmund Moren
Kirkegata 17 A
2609 Lillehammer 
 
952 67 756
  Ivar Olstad
Nøttetrevegen 27
2615 Lillehammer 
 
980 33 839
  Marit Hosar
Vingromsvegen 195
2608 Lillehammer 
 
907 67 253
  Grethe Borgen
Hovslagervegen 12
2619 Lillehammer 
 
995 35 880

Boklager og ekspedisjon:

(for bestilling av bøker se her.)

  Kjell Helge Moe
Hovslagervegen 12
2619 Lillehammer 
 
952 42 992

Valgkomite:

Medlem: Thorstein Hernes
Birkebeinervegen 233
2618 Lillehammer 
900 16 639
Medlem: Einar Rindal
Burmavegen 63
2604 Vingrom

911 86 116
Medlem: Eldrid Vasslid
Smestadenga 22
2619 Lillehammer
419 36 166

Revisor:

Revisor:  Per Erik Engebretsen
Nordsetervegen 492
2618 Lillehammer
905 25 240

  
Vararevisor:  Anne Karin Lunke
Fåberggata 102, leil. 305
2615 Lillehammer
901 96 798

Webansvarlig:

  Richard Fauskrud
Engjomvegen 60
2611 Lillehammer

951 91 377

Facebook-ansvarlig:

  Thorstein Hernes
Birkebeinervegen 233
2618 Lillehammer

900 16 639

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 51 31 6
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Nytt årbeidsår

Da er historielagsarbeidet godt i gjenge i det nye året.
Nå forbereder vi årsmøtet som i år blir på Krokvang i Roterud 8. mars. Årsmelding og regnskap legges fram, og vi får mulighet til å diskutere planene for lagsarbeidet i året som kommer.
Historielaget har hatt tradisjon for å legge disse møtene rundt om i kommunen. Vi får på den måten en fin mulighet til å få med oss litt av de ulike bygdenes historie.
Jeg håper at svært mange har anledning til å ta turen til Roterud denne søndagen i mars.

Les mer om Nytt årbeidsår

Lederens arkiv