Kontaktpersoner

Styret:

Leder: Grethe Borgen
Hovslagerveien 12
2619 Lillehammer
995 35 880
Nestleder:
(fotogruppa)
Mikael Finsveen
Sjøsetervegen 234
2618 Lillehammer 
418 55 811
Styremedlem/
sekretær:
Anette Røsjorde
Paul A. Owrens veg 231
2607 Vingrom

959 92 309
Kasserer:
(krigsgravene på
Jørstadmoen)
Jostein Valved
Furubakken 5
2609 Lillehammer 
924 03 233
Styremedlem:
(Fåberg kultursti)
Reidar Bostad
Øfstedal, Jørstadbakkene 125
2625 Fåberg
 471 45 805
Varamedlem:
(tur- og arrange-
mentsgruppa)
Eystein Brandt
Kringsjåvegen 31
2618 Lillehammer
472 76 512
Varamedlem:
(tur- og arrange-
mentsgruppa)
Aud Hulberg
Stefan Frichs veg 1A
2615 Lillehammer
908 64 553

Årboksredaksjonen:

Leder: Live Sætre
Mæhlumslykkja 8
2372 Brøttum 
 
971 14 185
Medlem: Geir Linberg
Olasvevegen 141
2618 Lillehammer

413 07 019
Medlem: Rønnaug Hovhaugholen
Ekrebakken 14
2624 Lillehammer

934 32 761
Medlem: Halgrim Øistad
Ole Edvardsens veg 18
2614 Lillehammer

958 35 913
Medlem: Jorun Krukhoug Kilvær
Mejdells gate 31
2609 Lillehammer

900 15 445
Medlem:
(bilderedaktør)
Jørgen Skaug
Velta 10
2614 Lillehammer

976 76 399

Historia om bureisingsbruka i Fåberg:

Leder:  Ådne Norheim
Bryggerigata 7A
2609 Lillehammer 
 
916 25 528

Lokalhistoriske kveldsseminarer:

  Tore Pryser
Gamle Kringsjåvegen 45
2618 Lillehammer 
 
957 66 051
  Inger Leganger Bjørnhaug
Olav Audunsons veg 7
2624 Lillehammer 
 
994 56 912
  Trond Feiring
Vekten 31 D
2315 Hamar 
 
959 09 203
  Gudmund Moren
Kirkegata 17 A
2609 Lillehammer 
 
952 67 756
  Ivar Olstad
Nøttetrevegen 27
2615 Lillehammer 
 
980 33 839
  Grethe Borgen
Hovslagervegen 12
2619 Lillehammer 
 
995 35 880

Boklager og ekspedisjon:

(for bestilling av bøker se her.)

  Kjell Helge Moe
Hovslagervegen 12
2619 Lillehammer 
 
952 42 992

Valgkomite:

Medlem: Thorstein Hernes
Birkebeinervegen 233
2618 Lillehammer 
900 16 639
Medlem: Einar Rindal
Burmavegen 63
2604 Vingrom

911 86 116
Medlem: Eldrid Vassli
Smestadenga 22
2619 Lillehammer
419 36 166

Revisor:

Revisor:  Per Erik Engebretsen
Nordsetervegen 492
2618 Lillehammer
905 25 240

  
Vararevisor:  Anne Karin Lunke
Fåberggata 102, leil. 305
2615 Lillehammer
901 96 798

Webansvarlig:

  Richard Fauskrud
Engjomvegen 60
2611 Lillehammer

951 91 377

Facebook-ansvarlig:

  Thorstein Hernes
Birkebeinervegen 233
2618 Lillehammer

900 16 639

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 51 31 6
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Årsmøtet 2019

Fåberg og Lillehammer historielag har nettopp gjennomført et godt årsmøte på Betel I Rudsbygd. 32 frammøtte historielagsvenner fikk høre hva vi har fått til i året som har gått. Samtidig som de fikk mulighet til å diskutere retningen videre.

Les mer om Årsmøtet 2019

Lederens arkiv