Kontaktpersoner

Foran  fra venstre: Grethe Borgen og Aud Hulberg. Stående bak fra venstre: Marianne Kval, Tove Bakken, Eystein Brandt, Mikael Finsveen, Anette Røsjorde og Per Prestrud.

Styret:

Leder:
(lokalhistoriske
seminarer)
Grethe Borgen
Hovslagervegen 12
2619 Lillehammer
995 35 880
Nestleder:
(fotogruppa,
nettsida)
Mikael Finsveen
Sjøsetervegen 234
2618 Lillehammer 
418 55 811
Sekretær:
(tur og arrange-
mentsgruppa,
Mesna kultursti)
Aud Hulberg
Stefan Frichs veg 1A
2615 Lillehammer
908 64 553
Kasserer:
(tur og arrange-
mentsgruppa)
Eystein Brandt
Kringsjåvegen 31
2618 Lillehammer
472 76 512
Styremedlem:
(Nytt om gammelt)
Tove Pauline Bakken
Måsåhaugen 40
2614 Lillehammer
915 49 931
Styremedlem: Kjell Bratbergsengen
Hovslivegen 315
2608 Lillehammer
906 17 185
Varamedlem:
(Fåberg kultursti)
Per Prestrud
Prestrudvegen 5
2625 Fåberg
901 07 506
Varamedlem:
(Medlemsregister)
Marianne Kval
Årettavegen 14A
2613 Lillehammer
971 27 301

Årboksredaksjonen:

Leder: Live Sætre
Mæhlumslykkja 8
2372 Brøttum 
 
971 14 185
Medlem: Geir Linberg
Olasvevegen 141
2618 Lillehammer

413 07 019
Medlem: Dagne Lund
Erik Moens veg 5
2619 Lillehammer

911 17 572
Medlem: Halgrim Øistad
Ole Edvardsens veg 18
2614 Lillehammer

958 35 913
Medlem: Jorun Krukhoug Kilvær
Mejdells gate 31
2609 Lillehammer

900 15 445
Medlem: Karen Bleken
Ole Edvardsens veg 30
2614 Lillehammer

970 65 917
Medlem:
(bilderedaktør)
Jørgen Skaug
Velta 10
2614 Lillehammer

976 76 399

Lokalhistoriske kveldsseminarer:

  Tore Pryser
Gamle Kringsjåvegen 45
2618 Lillehammer 
 
957 66 051
  Inger Leganger Bjørnhaug
Olav Audunssons veg 7
2624 Lillehammer 
 
994 56 912
  Trond Feiring
Vekten 31 D
2315 Hamar 
 
959 09 203
  Ivar Olstad
Nøttetrevegen 27
2615 Lillehammer 
 
980 33 839
  Marit Hosar
Vingromsvegen 195
2608 Lillehammer 
 
907 67 253
  Grethe Borgen
Hovslagervegen 12
2619 Lillehammer 
 
995 35 880

Boklager og ekspedisjon:

(for bestilling av bøker se her.)

  Kjell Helge Moe
Hovslagervegen 12
2619 Lillehammer 
 
952 42 992

Valgkomite:

Medlem: Terje Holen
Engjomvegen 140
2611 Lillehammer
909 72 675
Medlem: Inger Elisabeth Fryjordet
Døsvegen 430
2607 Vingrom 
936 35 300
Medlem: Ragnhild Hjelle Carlson
Langbakken 48
2611 Lillehammer
414 67 471

Revisor:

Revisor:  Erling Lier
Baklivegen 304
2625 Fåberg
916 15 816

  
Vararevisor:  Sissel Skyltbekk
Bratta 19
2611 Lillehammer
926 19 319

Dompenhytta:

Tilsynsperson Norodd Bakkeberg
Bankgata 44
2609 Lillehammer

911 56 511

Webansvarlig:

  Richard Fauskrud
Engjomvegen 60
2611 Lillehammer

951 91 377

Facebook-ansvarlig:

  Thorstein Hernes
Birkebeinervegen 233
2618 Lillehammer

900 16 639

Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

Nytt år og nye muligheter

Etter et trivelig årsmøte på Fåberg i mars, er historielaget nå i gang med mye lokalhistorisk arbeid. Blant mye annet arbeider ei ny gruppe med å dokumentere Lillehammers utvikling ved hjelp av kart.

Les mer om Nytt år og nye muligheter

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA