Velkommen til årsmøte søndag 12.mars

Skogli Helse- og RehabiliteringssenterHistorielaget fortsetter sin tradisjon med å ha årsmøtet ute i grendene. Nå er turen kommet til Søre Ål, og søndag 12. mars kl. 16 blir det årsmøte på Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter, Fredrik Colletsveg 13. Det blir vanlige årsmøtesaker som årsmelding, regnskap, valg mv. I utgave 1/23 av medlemsbladet "Nytt om gammelt" er årsmøtepapirene inntatt. Budsjettet for 2023 var ikke klart da bladet gikk i trykken, men dette legges ut på nettsida så fort det blir klart. Det blir også utdelt på papir på møtet. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret innen 1. mars. Husk å ta med "Nytt om gammelt" nr 1/23 til årsmøtet.
Etter årsmøtet, ca. kl. 17.30, blir det enkel servering og to lokalhistoriske orienteringer, Skoglis historie og Søre Ål grenda før og nå.

Det skjer:

20.05.2023:
Busstur til Glomdalsmuseet og Skogmuseet i Elverum, se program her.

Lederen har ordet

Vel gjennomført årsmøte

Årsmøtet for historielaget er unnagjort. 51 medlemmer deltok og protokollen fra årsmøtet blir lagt på hjemmesida under lagsdokumenter.

Les mer om Vel gjennomført årsmøte

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA