Vel gjennomført årsmøte

Årsmøtet 2021 ble avholdt på Vedmuseet 13.3.2021.Historielaget hadde årsmøtet på Vegmuseet 14.3.2021 med 30 medlemmer til stede. Der var det fastmonterte seter og god plass, så smittevernet var godt ivaretatt. Ådne Norheim ble valgt til møteleder, og ledet årsmøtet på en ryddig og myndig måte. Årsmeldingen ble gjennomgått og viser et år med relativt høg aktivitet til tross for smittesituasjonen. Regnskapet viser et overskudd på kr 62 000 og en egenkapital ved utgangen av 2020 på kr 1 005 000, altså en solid økonomisk situasjon. Det ble framlagt en fyldig og ambisiøs aktivitetsplan for 2021. Av i alt 9 definerte planlagte aktiviteter kan nevnes deltagelse i feiringen av 1000-årsjubileet Hundorp 21, avslutte bureisingsprosjektet med boklansering og delta på bureisingsdager på Maihaugen, starte renoveringen av Dompenhytta og fortsette arbeidet med stedsnavnkartfesting. Styret hadde fremmet forslag om endring av vedtektene. Det var behov for å øke antall styremedlemmer fra 4 til 5 i tillegg til styreleder. Endringen ble enstemmig vedtatt. Ved valget rykket Aud Hulberg og Eystein Brandt opp fra varaplass til styremedlemmer, og nyinnvalgt styremedlem er Ragnhild Hjelle Carlson. Nye varamedlemmer er Per Prestrud og Tove Pauline Bakken. Jostein Valved og Reidar Bostad går ut av styret, og ble takket av lederen for innsatsen de har gjort for historielaget. Richard Fauskrud ble utnevnt som æresmedlem i Fåberg og Lillehammer historielag. Etter årsmøtet fortalte Ådne Norheim om boka «Bureising som utveg» som historielaget nettopp har gitt ut, og pensjonert medarbeider på Norsk vegmuseum, Tarald O. Koller, kåserte om vegmuseets tilblivelse og drift.

Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

Nytt år og nye muligheter

Etter et trivelig årsmøte på Fåberg i mars, er historielaget nå i gang med mye lokalhistorisk arbeid. Blant mye annet arbeider ei ny gruppe med å dokumentere Lillehammers utvikling ved hjelp av kart.

Les mer om Nytt år og nye muligheter

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA