Vel gjennomført årsmøte

Årsmøtet 2021 ble avholdt på Vedmuseet 13.3.2021.Historielaget hadde årsmøtet på Vegmuseet 14.3.2021 med 30 medlemmer til stede. Der var det fastmonterte seter og god plass, så smittevernet var godt ivaretatt. Ådne Norheim ble valgt til møteleder, og ledet årsmøtet på en ryddig og myndig måte. Årsmeldingen ble gjennomgått og viser et år med relativt høg aktivitet til tross for smittesituasjonen. Regnskapet viser et overskudd på kr 62 000 og en egenkapital ved utgangen av 2020 på kr 1 005 000, altså en solid økonomisk situasjon. Det ble framlagt en fyldig og ambisiøs aktivitetsplan for 2021. Av i alt 9 definerte planlagte aktiviteter kan nevnes deltagelse i feiringen av 1000-årsjubileet Hundorp 21, avslutte bureisingsprosjektet med boklansering og delta på bureisingsdager på Maihaugen, starte renoveringen av Dompenhytta og fortsette arbeidet med stedsnavnkartfesting. Styret hadde fremmet forslag om endring av vedtektene. Det var behov for å øke antall styremedlemmer fra 4 til 5 i tillegg til styreleder. Endringen ble enstemmig vedtatt. Ved valget rykket Aud Hulberg og Eystein Brandt opp fra varaplass til styremedlemmer, og nyinnvalgt styremedlem er Ragnhild Hjelle Carlson. Nye varamedlemmer er Per Prestrud og Tove Pauline Bakken. Jostein Valved og Reidar Bostad går ut av styret, og ble takket av lederen for innsatsen de har gjort for historielaget. Richard Fauskrud ble utnevnt som æresmedlem i Fåberg og Lillehammer historielag. Etter årsmøtet fortalte Ådne Norheim om boka «Bureising som utveg» som historielaget nettopp har gitt ut, og pensjonert medarbeider på Norsk vegmuseum, Tarald O. Koller, kåserte om vegmuseets tilblivelse og drift.

Det skjer:

22.11.2023:
Kveldsseminar kl 19 på biblioteket. Forsker og prosjektleder ved Kulturhistorisk museum i Oslo, Kathrine Stene, vil fortelle om kult og bosetning på Vingrom i jernalder.

23.11.2023 og 30.11.2023:
Medlemsbutikk og møtested fra kl. 16 til kl.18 på Leseriet/biblioteket.

29.11.2023:
Kveldsseminar kl 19 på biblioteket. Øyvind Nyfløt kåserer om byplaner fra 1828.

02.12.2023 og 03.12.2023:
Julemarked på Maihaugen kl 11 - 18(17).

Lederen har ordet

Høstens bokutgivelser

Årets årbok, den 42. i rekka har kommet. Full av interessante artikler fra vårt lokalområde. Skaff deg boka og les blant annet oppveksthistorier, teaterportretter, om Nevelfjell eller om kirkestrid under krigen.

Les mer om Høstens bokutgivelser

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA