Vandretur i Årettadalen – søndag 17. september

I siste Nytt om gammelt lanserte vi en tur nedover Årettadalen, og den har vi tenkt å gjennomføre! Turen er beskrevet av Brynjulf Handgaard i et eget kapittel i den nye Vandreboka som snart lanseres. Nå har vi fått Brynjulf med som guide på turen – noe som vil gjøre den ekstra spennende og lærerik Vi tar vanlig rutebuss kl. 09.45 fra Skysstasjonen opp til Røislimoen. Bussbillett betaler dere sjøl, og vi anbefaler å ta med drikke og litt mat, og gode sko. Staver for den som bruker det. Det blir passende stopp underveis.

Fra ÅrettadalenVi går nedover langs vei og sti. Årettadalen er vel nærmest det vi kan kalle en canyon og tidvis bratt. Turen er ganske lang, men den kan avbrytes flere steder, og folk kan slutte seg til, f.eks. ved Fredrik Collets veg, eller Årettabrua på gamle Hamarvegen.

Vi går forbi Solhøgda, passerer tyskerhulene, Røyslistua, Høstmælingsfossen, krysser Fredrik Collets veg forbi området som var tyskerleir under andre verdenskrig, gamle industritomter, gjennom Suttestadsdalen med dramatisk jernbanehistorie og gutteliv og ender ved Lillehammer Camping, som ligger på tomtene til gamle Dampsaga og et gammelt skipsverft.

Det er i korte trekk turen, men vi får solid påfyll av informasjon av Brynjulf Handgaard.

NB: Værforbehold!

Påmelding innen 14. september til Eystein Brandt; , tlf. 472 76 512, eller
Aud Hulberg, tlf. 908 64 553.

Det skjer:

17.09.2023:
Gåtur ned Årettadalen med start på Røyslimoen søndag 17. september 2023. Les mer her.

25.10.2023:
Kveldsseminarene starter opp igjen 25. oktober. Første tema blir Lågendeltaet. Mer informasjon kommer senere.

Lederen har ordet

Nye bøker i høst

Det har i det siste vært stor aktivitet i historielaget, og nå i høst kommer det tre nye bøker.

Les mer om Nye bøker i høst

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA