Vandreboka for Fåberg og Lillehammer 2023

Vandreboka 2023

Fåberg historielags vandrebok kom første gang ut i 1984. Boka ble godt mottatt og ble fort utsolgt. I 1991 ble en ny og revidert utgave gitt ut. Denne er utsolgt og kan ikke lenger skaffes. En tredje utgave av vandreboka er nå klar for utgivelse.

Den nye og oppdaterte Vandreboka gir deg 25 turer fra nærmiljøet vårt. Du finner både helt nye turer og reviderte eldre turer. Fargekart viser rutene og illustrasjoner og tekster gir interessant informasjon underveis. Redaksjonen for boka har bestått av Ådne Norheim, Ivar Olstad, Øyvind Nyfløt og Grethe Borgen.

Vandreboka kommer i siste halvdel av september og den blir å få kjøpt i bokhandelen til kr 350. Den kan også bestilles her på historielagets hjemmesider, og da til medlemspris kr 290 for medlemmer i historielaget. Medlemmer kan eventuelt kontakte Kjell Helge Moe 952 42992 for bestilling.

Vandreturen ned Årettadalen som historielaget arrangerer søndag 17. september er en av turene som er beskrevet i boka. Turomtalen er skrevet av Brynjulf Handgaard, og han blir også med som kjentmann på turen.

Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

Årsmøte

I år møtes vi alle på Fåberg Misjonshus 10. mars kl. 17.00. Etter årsmøtesakene får vi et kåseri om Fåberg tettsted ved Harald Thoresen.

Les mer om Årsmøte

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA