Vellykket Ringsakertur

Harald SundeHistorielagets høsttur gikk til “nærområdet” i sør mellom fylkesgrensa og Ringsaker kirke. 55 lokalhistorisk interesserte deltok på turen som var helt ypperlig lagt opp og gjennomført av turkomiteen ved Aud Hulberg og Eystein Brandt. Allerede ved passering av Vingnes begynte informasjonen og det ble stilt spørsmål om hvor det ble av Lågåsilda og gitt opplysninger om Mjøsas dybder og overflatens krumminger.

Første stopp var erverdige Ringsaker kirke hvor vi møtte den første av dagens guider, organist, kulturarbeider og lokalhistoriker Roger Andreassen. Han begynte med en utendørs orientering om kirkas beliggenhet, historiske opphav og kulturlandskapet omkring og fortsatte inne med nydelig orgelspill og orientering om oppføringen av kirka, senere restaureringer og påbygg og ikke minst det storslåtte alterskapet (altertavle).

Roger Andreassen og Tore BjørnsgårdTuren gikk så videre til Ringsaker historielag sitt krigshistoriske formidlingssenter på Garveriet i Moelv. Der møtte vi Harald Sunde, tidligere forsvarssjef og drivkraften bak formidlingssenteret. Med stort engasjement ble vi orientert om driften av formidlingssenteret, kampene i lokalområdet, alle “henrettelsene” av sivile uskyldige mennesker og viktigheten av at dagens og framtidens ungdom gis muligheter til innsyn i det som skjedde.

Så møtte vi igjen Roger Andreassen som var vår guide på resten av turen som gikk etter gamle riksvegen på østsida (Turistvegen) og fra Brøttum etter gamle Kongsvegen. Det var stopp ved Smestadsvingen hvor det var orientering om Tolvsteinene, og ellers på bussen fra Moelv til Nedre Berg Gård overøste Andreassen oss med historisk informasjon om gardene, husene og virksomhetene vi passerte, både på Ringsakersida og Fåberg/Lillehammer sida. Deretter var det en deilig lunch på Nedre Berg Gård.

Med slike kunnskapsrike guider og med en fremragende evne til formidling, ga denne turen oss et skikkelig påfyll av lokalhistoriske kunnskaper samt et trivelig sosialt samvær.

Det skjer:

05.10.2022:
Kveldsseminar på biblioteket kl. 19: Skolerevolusjon i Fåberg: Fra omgangsskole til fastskole og fra fattigskole til folkeskole
v/Trond Feiring.

19.10.2022:
Kveldsseminar på biblioteket kl. 19: Nytt om Lillehammerkuppet og drapet på lillehamringen Kai Holst i 1945
v/Tore Pryser.

06.11.2022:
Lansering av årboka på Kirkesenteret kl. 17.

Lederen har ordet

Historielaget står på

Det er fortsatt sommer og folk er ofte travle med sommeraktiviteter. Likevel er det mye som foregår i historielaget. Vi har nettopp fått Per Richard Bærøe til å lese inn sin fortelling om Polti-Larsen og Pipe-Larsen i studio, dette er to kjente og markante skikkelser i Lillehammers historie.

Les mer om Historielaget står på

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA