Tur til Dompenhytta

DompenhyttaVi minner om turen til Dompenhytta søndag 21. august 2022. Se nærmere om turen i «Nytt om gammelt» for mai 2022. Dette ligger på nettsida under menyen «Nytt om gammelt». Det er parkeringsplass ved Sjøsetervegen ovenfor Øfstdalsfossen og vi starter derfra kl. 10. Det vil bli orientert underveis om navn på flø og fiskeplasser, gamle fiskere og hytteeiere, fiskemuligheter før og nå mv. Ved hytta blir det orientert om hyttas historie, fisketradisjoner ved Mesnaelva mv. Det er utført et betydelig vedlikeholdsarbeid i sommer i regi av tømrerlinja ved Lillehammer videregående skole, avdeling nord, under ledelse av lærer Jens Martin Holme. Det vil bli orientert om dette.

Det er sti hele vegen og det tar ca. 45 min. å gå. Husk gode sko, kle deg etter forholdene og ta med niste og drikke. Det legges til rette for samkjøring. De som kan ta med passasjerer og de som ønsker skyss med andre, kan gi beskjed om det ved påmelding. Påmelding til Eystein Brandt fra 1.8 til 15.8, tlf. 472 76 512, epost: .

Vi ønsker vel møtt til en trivelig tur langs Mesnaelva til Dompenhytta, ispedd noe lokal kulturhistorie.

Det skjer:

20.05.2023:
Busstur til Glomdalsmuseet og Skogmuseet i Elverum, se program her.

Lederen har ordet

Kom på årsmøtet

I år skal historielaget ha sitt årsmøte på Skogli den 12. mars. kl. 16.00. Etter årsmøtesakene får vi en orientering om Skoglis historie og om Søre Ål. I siste Nytt om gammelt finner du årsmøtepapirer.

Les mer om Kom på årsmøtet

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA