Regnskap 2023 og budsjett 2024

RegnskapSom tidligere annonsert i Nytt om gammelt og på nettsida skulle regnskap for 2023 og budsjett for 2024 legges ut på nettsida så fort det ble klart. Dette er nå klart, og dokumentene finnes under menyen "Lagsdokumenter" med tekst "Regnskap for 2023 og budsjett for 2024". Regnskap og budsjett vil bli vist på skjerm og utdelt på papir på årsmøtet. Vi minner igjen om årsmøtet som avholdes på Fåberg menighetshus søndag 10. mars kl. 17. Enkel bevertning fra kl. 16.30.

Trykk på lenken for å komme direkte til regnskap og budsjett: Regnskap for 2023 og budsjett for 2024

Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

Nytt år og nye muligheter

Etter et trivelig årsmøte på Fåberg i mars, er historielaget nå i gang med mye lokalhistorisk arbeid. Blant mye annet arbeider ei ny gruppe med å dokumentere Lillehammers utvikling ved hjelp av kart.

Les mer om Nytt år og nye muligheter

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA