Ole H. Rønningens samlinger

Ole H. Rønningen (Foto: Jørgen Skaug)

Ole H. Rønningen rakk å bli 91 år gammel, og med sin svært gode hukommelse og levende interesse for Fåberg og Lillehammers historie var han et unikt medlem av historielaget. Han ble derfor utnevnt til æresmedlem av historielaget i 2014 for sin årelange innsats.

Da Ole H. Rønningen døde i 2022 etterlot han seg en stor samling gamle bruksgjenstander, knyttet til gardsbruk, skogsdrift, håndverk og fiske. Samlingen var i ferd med å gå tapt, men arvingene lot Terje Holen og Ådne Norheim ta ut noen hundre gjenstander. De ble, med historielagets økonomiske bistand, midlertidig flyttet til Røislien gard.

Sommeren 2023 dukket det opp en mer permanent løsning, hos Aud Smeby Bakka som eier garden Nedre Rud, like over grensen til Ringsaker langs Fv. 213, ca. 6 km sør for Lillehammer sentrum. Hun er meget historisk interessert, er pensjonist fra Bergen kommune. I Bergen bestyrte hun i tillegg til sin faste jobb et privat Postmuseum. I 2021 mottok hun kulturprisen for Ytrebygda bydel i Bergen. I tillegg er hun æresmedlem i et av Bergens lokale historielag.

I løpet av høsten 2023 er det inngått avtale med Bakka, om bruk av en bygning på ca. 30 m² til oppbevaring og eksponering av utstillingen. Bakka har i mellomtiden oppgradert bygningen med bl.a. gulv, nytt vindu og ny dør.

For å sikre eiendomsrett til samlingen, og sørge for videre drift trengs det en juridisk person. Derfor er det stiftet en forening med navnet «Ole H. Rønningens samlinger». Den er stiftet som en frittstående juridisk person med medlemmer, og som en selveiende forening. Foreningens formål er å ivareta samlingen, gjennom bl.a. oppbevaring, konservering, katalogisering, åpne for publikumstilgang, arrangere demonstrasjoner for barn og unge samt annen virksomhet som fremmer foreningens formål.

Det er utarbeidet vedtekter, og styre er valgt med Terje Holen som leder og Grethe Borgen og Ådne Norheim som styremedlemmer. Aud Bakka er varamedlem. Foreningen er nå til registrering i Brønnøysund.

Foreningen vil ikke få store driftsutgifter, men noen midler trengs til årlig forsikring, medlemsinkasso, bankgebyrer o.l. Derfor vil det bli innkrevd en medlemskontingent på 100 kroner pr. år, første gang for 2024.

Medlemmer av Fåberg og Lillehammer historielag og andre interesserte inviteres herved til å tegne medlemskap i foreningen. Dette er en fin måte å hedre vårt æresmedlem Ole H. Rønningens minne på. Innmelding skjer til Ådne Norheim, eller Terje Holen, .

Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

Nytt år og nye muligheter

Etter et trivelig årsmøte på Fåberg i mars, er historielaget nå i gang med mye lokalhistorisk arbeid. Blant mye annet arbeider ei ny gruppe med å dokumentere Lillehammers utvikling ved hjelp av kart.

Les mer om Nytt år og nye muligheter

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA