Nytt om gammelt – etterlysning

Nytt om gammelt fra november 1992. Er dette det eldste nummeret?Som mange sikkert har sett så legges alle numrene av medlemsbladet Nytt om gammelt ut på hjemmesidene etter hvert som de kommer ut. Der ligger det nå komplette årganger av medlemsbladet tilbake til 2006, kanskje også 2005 selv om vi bare har tre nummer fra dette året. Tidligere enn 2005 er det imidlertid tynt og mange årganger mangler helt. Vi har forsøkt å finne ut når historielaget begynte å gi ut Nytt om gammelt, men har ikke klart å finne ut dette. Vi vet heller ikke om bladet har vært utgitt sammenhengende siden starten. Det eldste nummeret vi har på hjemmesidene i dag er fra november 1992 og det er ting ved dette nummeret som kan tyde på at det er det første. Blant annet har det fått nummeret 1, og den innledende teksten på første side kan kanskje tolkes som et slags velkommen til vårt nye medlemsblad. Dette er imidlertid veldig usikkert. Uansett så er det mange nummer som mangler fra før 2006 (eventuelt 2005). Vi har vært i kontakt med biblioteket her i byen og Nasjonalbiblioteket og fått alle de numrene de har, og alle disse er nå lagt ut på hjemmesidene. Vi har et ønske om å få skannet så mange som mulig av de numrene av medlemsbladet som er utgitt. Vi lurer derfor på om det er noen der ute med et samler-gen som sitter på eldre nummer (før 2006) som ikke allerede er lagt ut. I så fall lurer vi på om vi kan få låne disse for å skanne dem. Ta kontakt med lederen Grethe Borgen på epost eller telefon 995 35 880, eller webansvarlig Richard Fauskrud på epost eller telefon 951 91 377.

Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

God sommer

Historielaget ønsker dere alle en riktig god sommer. Nyt denne lyse tida med finværet (eller regnværet!).

Les mer om God sommer

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA