Medlemstur langs Mesna kultursti

Historielaget samlet 14 deltakere til rusletur langs Mesna kultursti lørdag 26. juni 2021.
Vi startet nederst i Sliperivegen, der kvernsteiner fra Mesna træsliperi er innfelt i muren. Innledningsvis orienterte Kari Slorbak om opprinnelsen til stien, og planer for vedlikehold og oppgradering. Mye av arbeidet drives av en arbeidsgruppe med medlemmer fra Lillehammer og Mesna Rotaryklubber og Fåberg og Lillehammer historielag. Spesielt viste hun til utfordringene ved at brua over Mølledammen er tatt av flom og trolig ikke vil bli bygd opp igjen i overskuelig framtid. Uldvarefabrikken er positiv samarbeidspartner og arbeidet har støtte i Lillehammer kommune.

Øivind Nyfløt var guide under turen. Vi fikk mange korte stopp med informasjon om all industri og virksomhet som utnyttet energien som lå i vannfallet og vokste fram langs elva. Noen er i full virksomhet i dag, som Gudbrandsdalens uldvarefabrik fra 1887. Andre er lagt ned, som Mesna kartongfabrikk, som måtte stenge portene i 1980. Langs elva finner vi spor etter flere generasjoner med kraftverk. Siste generasjon Mesna kraftverk ligger dypt nede i fjellet. Ovenfor Storgata gikk vi gjennom det tidligere Mesna bruk, som nå er butikker og kontorlokaler, med boliger i det nybygde Mesnakvartalet. Vi krysset over til Bryggeriet, som nå er boliger og forretningslokaler. Turen fortsatte opp Fossvegen og inn på smal sti langs elva, forbi Helvetshølen, som en gang var byens «styrtebad». Stien går forbi det som var Niagara møbelfabrikk og videre forbi Nybu skole hvor byens epidemilasarett lå i sin tid.

Turen ble avsluttet med kringle og medbragt mat og drikke i ved Badedammen, før vi rundet av med en oppmerksomhet til vår guide, og ønsket hverandre god sommer.

Fra historielagets medlemstur langs Mesna kultursti 26. juni 2021 Turen ble avsluttet med kringle og medbragt mat og drikke i ved Badedammen

Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

Årsmøte

I år møtes vi alle på Fåberg Misjonshus 10. mars kl. 17.00. Etter årsmøtesakene får vi et kåseri om Fåberg tettsted ved Harald Thoresen.

Les mer om Årsmøte

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA