Lillehammer og Fåbergs historie

Da Lillehammer kommune i 1993 vedtok å utarbeide Lillehammer og Fåbergs historie i tre bind, var det en relativt stor og framfor alt viktig satsing. Samarbeidet sto sentralt der fagmiljøer og institusjoner hele tiden var engasjerte og positive bidragsytere. Fåberg og Lillehammer historielag ga vesentlig økonomisk bidrag til utarbeidelse av bokverket og har under hele prosjektet vært en pådriver i arbeidet.

Bokverket består av 3 bind, Der veger møtes, Byen og bygda og Dølaby, verdensby. I tillegg er det utarbeidet et registerbind som består av både et personregister, et stedsregister og et sakregister. Bokverket tar oss med fra yngre steinalder som er den tiden en har de første bevis på at mennesker hadde kommet til området der Lågen og Gausa møter Mjøsa, og til avslutningen av verdensbegivenheten de 17. olympiske vinterleker.

Fåberg og Lillehammer historielag har nå inntil videre overtatt salget av dette praktbokverket. Det bør være en selvfølgelig ting at alle som har eller har hatt tilknytning til området har dette bokverket i bokhylla slik at de på en enkel måte kan skaffe seg større innsikt og bevissthet om sin fortid og sine røtter. Prisen er satt så rimelig at det ikke skal være noe økonomisk løft for noe å anskaffe seg bøkene. Prisen for alle tre bøkene og registerbindet er kr 500. Prisen ved kjøp av enkeltbøker er kr 200 pr. bok, og for registerheftet kr 50.

På historielagets hjemmeside (den du er inne på nå) under menyen Bøker/Andre bøker er bøkenes forside avbildet. Ved å trykke på dette bildet vil du komme til en nærmere omtale av hvert bind. Under menyen Bøker/Bokbestilling kan du bestille bøkene digitalt.

Lillehammer og Fåbergs historie

Det skjer:

22.11.2023:
Kveldsseminar kl 19 på biblioteket. Forsker og prosjektleder ved Kulturhistorisk museum i Oslo, Kathrine Stene, vil fortelle om kult og bosetning på Vingrom i jernalder.

23.11.2023 og 30.11.2023:
Medlemsbutikk og møtested fra kl. 16 til kl.18 på Leseriet/biblioteket.

29.11.2023:
Kveldsseminar kl 19 på biblioteket. Øyvind Nyfløt kåserer om byplaner fra 1828.

02.12.2023 og 03.12.2023:
Julemarked på Maihaugen kl 11 - 18(17).

Lederen har ordet

Høstens bokutgivelser

Årets årbok, den 42. i rekka har kommet. Full av interessante artikler fra vårt lokalområde. Skaff deg boka og les blant annet oppveksthistorier, teaterportretter, om Nevelfjell eller om kirkestrid under krigen.

Les mer om Høstens bokutgivelser

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA