Lillehammer og Fåbergs historie

Da Lillehammer kommune i 1993 vedtok å utarbeide Lillehammer og Fåbergs historie i tre bind, var det en relativt stor og framfor alt viktig satsing. Samarbeidet sto sentralt der fagmiljøer og institusjoner hele tiden var engasjerte og positive bidragsytere. Fåberg og Lillehammer historielag ga vesentlig økonomisk bidrag til utarbeidelse av bokverket og har under hele prosjektet vært en pådriver i arbeidet.

Bokverket består av 3 bind, Der veger møtes, Byen og bygda og Dølaby, verdensby. I tillegg er det utarbeidet et registerbind som består av både et personregister, et stedsregister og et sakregister. Bokverket tar oss med fra yngre steinalder som er den tiden en har de første bevis på at mennesker hadde kommet til området der Lågen og Gausa møter Mjøsa, og til avslutningen av verdensbegivenheten de 17. olympiske vinterleker.

Fåberg og Lillehammer historielag har nå inntil videre overtatt salget av dette praktbokverket. Det bør være en selvfølgelig ting at alle som har eller har hatt tilknytning til området har dette bokverket i bokhylla slik at de på en enkel måte kan skaffe seg større innsikt og bevissthet om sin fortid og sine røtter. Prisen er satt så rimelig at det ikke skal være noe økonomisk løft for noe å anskaffe seg bøkene. Prisen for alle tre bøkene og registerbindet er kr 500. Prisen ved kjøp av enkeltbøker er kr 200 pr. bok, og for registerheftet kr 50.

På historielagets hjemmeside (den du er inne på nå) under menyen Bøker/Andre bøker er bøkenes forside avbildet. Ved å trykke på dette bildet vil du komme til en nærmere omtale av hvert bind. Under menyen Bøker/Bokbestilling kan du bestille bøkene digitalt.

Lillehammer og Fåbergs historie

Det skjer:

18.01.2023:
Kveldsseminar på biblioteket kl. 19: Lillehammerskolen v/Trond Feiring.

08.02.2023:
Kveldsseminar på biblioteket kl. 19: Mesnaelva v/Dag Waaler.

22.02.2023:
Kveldsseminar på biblioteket kl. 19: Gravminner i Fåberg v/Kåre Hosar.

12.03.2023:
Årsmøte på Skogli helse og rehabilitetssenter kl. 16.
Kåseri om Skoglis historie og Søre Ål før og nå.

Lederen har ordet

Godt nytt år til alle!

Jeg håper på et givende år for arbeidet for lokalhistorien i vår kommune. Vinteren er ei god tid for historieinteressen og lagets undergrupper får gjort en god innsats.

Les mer om Godt nytt år til alle!

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA