Lansering av ny årbok 2019

Fullt hus ved lanseringen av årboka 2019Det var fullt hus på kirkesenteret søndag ettermiddag da historielagets årbok nr. 38 for 2019 ble lansert. Etter at historielagets leder Grethe Borgen hadde ønsket velkommen ga hun ordet til årbokredaksjonen. Geir Linberg orienterte om “tilblivelsen” av årets bok, hvordan stoff ble innhentet og bearbeidet og hvordan redaksjonen arbeidet for å få til et godt produkt med høg kvalitet. Deretter presenterte Rønnaug Hovhaugholen noen av bidragsyterne. Aslaug Mangrud Neset har skrevet en artikkel om sin oppvekst i Kirkegata og fortalte litt rundt denne, Hans Carl Buer har i boka fortalt om hvordan det var å være utvekslingsstudent i 1963 og han drodlet ytterligere rundt dette uten å røpe innholdet i artikkelen direkte. 30 sider i boka er viet historien om Lillehammer Turnforening, og Svein Omre Kjosbakken, som har en artikkel om sin tid som turner, ga oss noen smakebiter på sine turnopplevelsr på 60-tallet. Hallgrim Øistad har skrevet en fyldig artikkel om planene for nytt kirkerom i Lillehammer kirke på 1930-tallet og fortalte litt om dette.

Jan-Olav Wardberg har skrevet om sitt liv som herrefrisørMange har gitt gode bidrag for at årboka har blitt et kvalitetsprodukt, og disse ble beæret med godord og blomster fra historielaget ved Grethe Borgen. Årbokredaksjonen ble takket for nok en gang å ha levert en bok med topp kvalitet. Det ble solgt 130 bøker, de frammøtte koste seg med kaffe og kaker og praten gikk lystig rundt bordene om årets årbok og andre lokalhistoriske forhold.

Det skjer:

28.05.2022:
Medlemstur til Hamar og Ottestad.
Se Nytt om gammelt for mai 2022 eller her.

Lederen har ordet

Vel gjennomført årsmøte

Våren er endelig her og historielaget har gjennomført sitt årsmøte. Denne gang på Bygdahuset i Saksumdal. Det er lærerikt å bli kjent med de ulike delene av kommunen, derfor har det vært vanlig at årsmøtene holdes i de ulike grendene.

Les mer om Vel gjennomført årsmøte

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA