Kveldsseminarer med lokal krigshistorie

Nå er det igjen tid for lokalhistoriske seminarer. Det må imidlertid tas et lite forbehold om avlysning pga. koronarestriksjoner. Det blir 2 seminarer i vår, begge med lokal krigshistorie som tema. Høstens program kommer vi tilbake til. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom historielaget og Litteraturhus Lillehammer. Det er gratis inngang, men på grunn av koronaregler må vi ha påmelding. Påmelding gjøres ved å bestille gratisbillett på www.gdbillett.no Det er begrenset antall billetter. Seminarene er på litteraturhuset/biblioteket slik:

Onsdag 10. mars kl. 19. Frank Magnes: Kampene i Gudbrandsdalen 1940.

Onsdag 7. april kl. 19. Tore Pryser: NS-mannen Erling Bjørnson og hans rolle under krigen.

Det skjer:

17.09.2023:
Gåtur ned Årettadalen med start på Røyslimoen søndag 17. september 2023. Les mer her.

25.10.2023:
Kveldsseminarene starter opp igjen 25. oktober. Første tema blir Lågendeltaet. Mer informasjon kommer senere.

Lederen har ordet

Nye bøker i høst

Det har i det siste vært stor aktivitet i historielaget, og nå i høst kommer det tre nye bøker.

Les mer om Nye bøker i høst

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA