Kveldsseminarer med lokal krigshistorie

Nå er det igjen tid for lokalhistoriske seminarer. Det må imidlertid tas et lite forbehold om avlysning pga. koronarestriksjoner. Det blir 2 seminarer i vår, begge med lokal krigshistorie som tema. Høstens program kommer vi tilbake til. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom historielaget og Litteraturhus Lillehammer. Det er gratis inngang, men på grunn av koronaregler må vi ha påmelding. Påmelding gjøres ved å bestille gratisbillett på www.gdbillett.no Det er begrenset antall billetter. Seminarene er på litteraturhuset/biblioteket slik:

Onsdag 10. mars kl. 19. Frank Magnes: Kampene i Gudbrandsdalen 1940.

Onsdag 7. april kl. 19. Tore Pryser: NS-mannen Erling Bjørnson og hans rolle under krigen.

Det skjer:

20.05.2023:
Busstur til Glomdalsmuseet og Skogmuseet i Elverum, se program her.

Lederen har ordet

Kom på årsmøtet

I år skal historielaget ha sitt årsmøte på Skogli den 12. mars. kl. 16.00. Etter årsmøtesakene får vi en orientering om Skoglis historie og om Søre Ål. I siste Nytt om gammelt finner du årsmøtepapirer.

Les mer om Kom på årsmøtet

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA