Kveldsseminarer med lokal krigshistorie

Nå er det igjen tid for lokalhistoriske seminarer. Det må imidlertid tas et lite forbehold om avlysning pga. koronarestriksjoner. Det blir 2 seminarer i vår, begge med lokal krigshistorie som tema. Høstens program kommer vi tilbake til. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom historielaget og Litteraturhus Lillehammer. Det er gratis inngang, men på grunn av koronaregler må vi ha påmelding. Påmelding gjøres ved å bestille gratisbillett på www.gdbillett.no Det er begrenset antall billetter. Seminarene er på litteraturhuset/biblioteket slik:

Onsdag 10. mars kl. 19. Frank Magnes: Kampene i Gudbrandsdalen 1940.

Onsdag 7. april kl. 19. Tore Pryser: NS-mannen Erling Bjørnson og hans rolle under krigen.

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Boklansering og årsmøte

Selv i disse koronatider klarte historielaget på vårparten å gjennomføre to viktige fysiske arrangement. Vi lanserte den nye boka "Bureising som utveg" på vegmuseet nå i mars, og heldigvis klarte vi å få avvikla årsmøtet på en ordentlig måte.

Les mer om Boklansering og årsmøte

Lederens arkiv