Kveldsseminar om den offentlige helsetjenesten

Lokalhistorisk kveldsseminar i Lillehammer litteraturhus/bibliotek.

Historielaget ønsker velkommen til nytt kveldsseminarer på biblioteket onsdag 13.3.2024 kl. 18.30 med foredrag ved Svein Amblie med fokus på boforhold, levesett, helse og utviklingen innen den offentlige helsetjenesten gjennom århundret. Hvilke sykdommer dominerte og hvordan foregikk behandling og bekjempelse av disse.

Svein Amblie har utdanning fra Høgskolen Innlandet og Universitetet i Oslo med fagkrets innen politikk, offentlig forvaltning og arkiv. Han har jobbet 35 år innen kommunal, statlig og fylkeskommunal forvaltning.

De lokalhistoriske kveldsseminarene arrangeres i et samarbeid mellom historielaget og biblioteket. Billetter til kr 50 pluss billettavgift kjøpes på https:/lillehammerbiblitt.hoopla.no, velg kjøp av billetter. Ved å kjøpe billetter på forhånd er du sikret sitteplass. Billetter kan også kjøpes ved inngangen, betaling med Vipps eller akkurat beløp (kr 50) med kontanter.

Vel møtt til en kveld med påfyll av kunnskap om lokal krigshistorie.

Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

Nytt år og nye muligheter

Etter et trivelig årsmøte på Fåberg i mars, er historielaget nå i gang med mye lokalhistorisk arbeid. Blant mye annet arbeider ei ny gruppe med å dokumentere Lillehammers utvikling ved hjelp av kart.

Les mer om Nytt år og nye muligheter

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA