Kveldsseminar: Byplanlegging fra 1828

Skisseforlag Stortorget-Jernbanetorget fra 1967.

Onsdag 29.11. kl. 19 er det tid for høstens siste lokalhistoriske kveldsseminar på biblioteket. Da kommer tidligere ansatt ved planavdelingen i Lillehammer kommune, Øyvind Nyfløt, og forteller om byplaner i Lillehammer fra 1828.
Den første byplanen fra 1828 var enkel. Den la likevel viktige føringer for utviklingen av byen slik vi har den i dag. Etter hvert som samfunnet har utviklet seg, har byplanlegging blitt stadig mer krevende. I løpet av en snau time vil det bli vist noen glimt fra vår byplanleggings snart 200-årige historie.

De lokalhistoriske kveldsseminarene arrangeres i et samarbeid mellom historielaget og biblioteket. Biletter til kr 50 pluss bilettavgift kjøpes på https:/lillehammerbiblitt.hoopla.no, velg kjøp av billetter. Ved å kjøpe biletter her på forhånd er du sikret sitteplass. Biletter kan også kjøpes ved inngangen, betaling med Vipps eller akkurat beløp (kr 50) med kontanter.

Det skjer:

31.01.2024, kl. 1830:
Lokalhistorisk seminar på biblioteket.
Kristina Skåden: Mat på museum, mat i Gudbrandsdalen.

28.02.2024, kl. 1830:
Lokalhistorisk seminar på biblioteket.
Tore Pryser: Krigshistorie.

10.03.2024, kl. 1700:
Årsmøte på Fåberg Menighetshus.

13.03.2024, kl. 1830:
Lokalhistorisk seminar på biblioteket.
Svein Amblie: Sykehusbygging og sykdomsbekjempelse på 1800-tallet.

Lederen har ordet

Godt nyttår

Nå er jula over og jeg regner med at mange kan gå inn i det nye året med mye godt lokalhistorisk lesestoff.

Les mer om Godt nyttår

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA