Jørstadmoen krigsgravplass

Jørstadmoen krigsgravplass

Fra april 1942 til mai 1945 ble nærmere 1 000 sovjetiske og jugoslaviske krigsfanger gravlagt på Jørstadmoen. Gravplassen ble senere planert og vigsla. I 2023 har den statlige Krigsgravtjenesten bekosta ny istandsetting av krigsgravplassen. Dette arbeidet er nå i ferd med å bli avsluttet.

Med bidrag fra mange, særlig Falstadsenteret og Forsvaret, skal Fåberg og Lillehammer historielag gi ut et hefte om Jørstadmoen krigsgravplass og de gravlagte krigsfangene. Som vedlegg til heftet er ei liste med navn og opplysninger om krigsfangene. Når heftet om litt er klart for salg kan det bestilles på bokbestillingssiden her på historielagets nettsider. Heftet er på 44 sider og koster kr 120, medlemspris kr 80. Navnelista blir lagt ut på hjemmesida og blir fritt tilgjengelig for alle.

Det skjer:

31.01.2024, kl. 1830:
Lokalhistorisk seminar på biblioteket.
Kristina Skåden: Mat på museum, mat i Gudbrandsdalen.

28.02.2024, kl. 1830:
Lokalhistorisk seminar på biblioteket.
Tore Pryser: Krigshistorie.

10.03.2024, kl. 1700:
Årsmøte på Fåberg Menighetshus.

13.03.2024, kl. 1830:
Lokalhistorisk seminar på biblioteket.
Svein Amblie: Sykehusbygging og sykdomsbekjempelse på 1800-tallet.

Lederen har ordet

Godt nyttår

Nå er jula over og jeg regner med at mange kan gå inn i det nye året med mye godt lokalhistorisk lesestoff.

Les mer om Godt nyttår

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA