Jørstadmoen krigsgravplass

Jørstadmoen krigsgravplass

Fra april 1942 til mai 1945 ble nærmere 1 000 sovjetiske og jugoslaviske krigsfanger gravlagt på Jørstadmoen. Gravplassen ble senere planert og vigsla. I 2023 har den statlige Krigsgravtjenesten bekosta ny istandsetting av krigsgravplassen. Dette arbeidet er nå i ferd med å bli avsluttet.

Med bidrag fra mange, særlig Falstadsenteret og Forsvaret, skal Fåberg og Lillehammer historielag gi ut et hefte om Jørstadmoen krigsgravplass og de gravlagte krigsfangene. Som vedlegg til heftet er ei liste med navn og opplysninger om krigsfangene. Når heftet om litt er klart for salg kan det bestilles på bokbestillingssiden her på historielagets nettsider. Heftet er på 44 sider og koster kr 120, medlemspris kr 80. Navnelista blir lagt ut på hjemmesida og blir fritt tilgjengelig for alle.

Det skjer:

17.09.2023:
Gåtur ned Årettadalen med start på Røyslimoen søndag 17. september 2023. Les mer her.

25.10.2023:
Kveldsseminarene starter opp igjen 25. oktober. Første tema blir Lågendeltaet. Mer informasjon kommer senere.

Lederen har ordet

Nye bøker i høst

Det har i det siste vært stor aktivitet i historielaget, og nå i høst kommer det tre nye bøker.

Les mer om Nye bøker i høst

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA