Ivar Olstad

Nytt æresmedlem i Fåberg og Lillehammer historielag i 2023

Ivar Olstad er utnevnt til æresmedlem i historielagetIvar Olstad har vært en av grunnpilarene i historielagets arbeid i svært mange år. Han startet arbeidet med artikler i årbok 3. som kom i 1981.

I alle år senere har han lest korrektur av årboka, som nå er blitt 41. Som gammel lærer har han også tatt på seg korrekturlesing av andre lokalhistoriske bøker, både de historielaget har gitt ut og andre bøker bl.a. Lillehammer kommunes 3-bindsverk om kommunehistorien. Han var leder av historielaget i perioden 1992-1994.

Som en alltid ivrig formidler av vår lokale historie, har Ivar deltatt i mange år i gruppen som skaffer forelesere til de lokalhistoriske seminarene.

Og han har hatt hjerte for kulturstien langs Mesnaelva, der han har vært med å utarbeide informasjonsbrosjyre og tekst til skilter langs elva.

Vandreboka har han vært med på, helt siden første utgave i 1984 og den reviderte fra 1991. Nå er han en svært viktig medarbeider i redaksjonen for en ny, revidert og utvidet utgave av denne boka som planlegges utgitt i løpet av året.

Vi tror Ivar er den som pr. i dag har mest allsidig og omfattende kunnskap om det meste av lokalhistorien i vår kommune, og han er lett å spørre og deler villig sin kunnskap med andre.

Ivars lune vesen og utpregede samarbeidsevner gjør at han får medarbeiderne med seg, han virker som en samlende og inspirerende kraft for Fåberg og Lillehammer historielag.

Gratulerer med æresmedlemskapet!

 

Grethe Borgen
Fåberg og Lillehammer historielag

Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

God sommer

Historielaget ønsker dere alle en riktig god sommer. Nyt denne lyse tida med finværet (eller regnværet!).

Les mer om God sommer

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA