Husk høstturen til Toten 11. september

Vi minner om historielagets høsttur til Toten lørdag 11.9. Programmet for turen er inntatt i Nytt om gammelt nr. 2/21. Det er avreise fra Lurhaugen kl. 8.30 og av programmet nevnes blant annet omvisning på Amtmannsgården Stenberg og en to retters bevertning på Ditlevines Utsikt. Olaf Nøkleby fra Gjøvik blir med som kjentmann på hele turen. Beregnet tilbakekomst Lurhaugen før kl. 17. Pris for medlemmer kr 800 og for andre kr 850.

Påmelding med telefonnummer og gjerne e-post adresse innen 1.9 til:
Aud Hulberg, , tlf. 908 64553
Eystein Brandt, , tlf. 472 76512

Vi må fortsatt ta et lite forbehold på grunn av koronasituasjonen.

Stenberg på Vestre Toten. (Foto: Halvor Vreim)

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

God sommer!

Vi kan nå feire at det er blitt sommer, og kan glede oss over at mange har blitt fullvaksinerte. Det gjør at så smått om senn kan vi håpe på en normal hverdag, med lokalhistoriske foredrag, markvandringer og turer i historielagets regi.

Les mer om God sommer!

Lederens arkiv