Historielaget på busstur

BakkestuguLørdag 2. juni var det igjen tid for busstur med historielaget. Turen gikk i fint vær med 47 påmeldte deltakere. Fra Lillehammer og opp Gausdal fortalte Aud Hulberg om noen av de stedene vi passerte, og med små historiske glimt. På Segalstad bru plukket vi opp Ola Fyksen, tidligere leder i Gausdal historielag. Han fulgte oss som guide gjennom Vestre Gausdal og delte kunnskap om garder og folk, historier og sagn. Han hadde også mye kjennskap til forhold i Espedalen. På veien gjennom dalen kom vi forbi Vis-Knut-heimen (Nå i privat eie), før vi stoppet ved Helvete. Der fikk vi en forfriskning med kaffe og kake, og en orientering om jettegrytene i Helvete ved Odd Midtlin.

Turen gikk videre langs Espedalsvatnet til Espedalen kirke. Der ble vi møtt av Rolf Megrund og fikk en fin orientering om gruvehistorien og livet i Espedalen fra 1600-tallet og fram til i dag. Neste stopp var Ruten fjellstue, hvor vi fikk varm lunsj med elgkarbonader og tilbehør, og dessert. Etter lunsjen kjørte bussen ned mot Skåbu og Kamfossen. Underveis informerte Jostein Valved om utbygginga av Vinstravassdraget. Ved Kamfossen ble vi møtt av Unni Bøyum Kluge, som inviterte oss inn i Bakkestugu. Bakkestugu er landets siste bebodde husmannsplass, hvor Rønnaug Sagboden bodde på husmannskontrakt til hun døde i 1994, 99 år gammel.

Turen hjem gikk langs E6, der både Jostein og Aud grep mikrofonen med informasjon om stedene vi passerte. Som tidligere historielagsturer ga også denne turen et vesentlig påfyll av lokalhistorisk kunnskap og opplevelser, samt et trivelig sosialt samvær.

Det skjer:

05.10.2022:
Kveldsseminar på biblioteket kl. 19: Skolerevolusjon i Fåberg: Fra omgangsskole til fastskole og fra fattigskole til folkeskole
v/Trond Feiring.

19.10.2022:
Kveldsseminar på biblioteket kl. 19: Nytt om Lillehammerkuppet og drapet på lillehamringen Kai Holst i 1945
v/Tore Pryser.

06.11.2022:
Lansering av årboka på Kirkesenteret kl. 17.

Lederen har ordet

Historielaget står på

Det er fortsatt sommer og folk er ofte travle med sommeraktiviteter. Likevel er det mye som foregår i historielaget. Vi har nettopp fått Per Richard Bærøe til å lese inn sin fortelling om Polti-Larsen og Pipe-Larsen i studio, dette er to kjente og markante skikkelser i Lillehammers historie.

Les mer om Historielaget står på

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA