Grethe Borgen gjenvalgt som leder for 2 år

Kjell Bratbergsengen og Anette Røsjordet.

På årsmøtet i historielaget på Fåberg menighetshus 10.3.2024 ble Grethe Borgen gjenvalgt som leder for 2 år. Anette Røsjordet går ut av styret og som nytt styremedlem ble valgt Kjell Bratbergsengen. Styremedlem Mikael Finsveen tok gjenvalg for 2 år, og de øvrige styremedlemmene, Aud Hulberg, Eystein Brandt og Tove Pauline Bakken var ikke på valg. Varamedlemmene Per Prestrud og Marianne Kval tok gjenvalg for 1 år. På styretøtet 21.3.2024 ble Mikael Finsveen valgt som nestleder, Eystein Brandt som kasserer og Aud Hulberg som sekretær.

38 medlemmer møtte på årsmøtet og vanlige årsmøtesaker som årsberetning, regnskap mv. ble gjennomgått. Styret hadde fremmet forslag om økning av medlemskontigenten for 2025 til kr 300 for enkeltmedlemskap og kr 400 for familiemedlemskap. Forslaget ble enstemming vedtatt. Aktivitetsplan for 2024 på 10 punkter og budsjett for 2024 ble også gjennomgått til orientering/uttalelse.

Terje Holen informerte årsmøtet om samlingen av gamle gjenstander etter Ole H. Rønningen, og etter årsmøtet holdt Harald Thoresen et svært interessant foredrag som han hadde kalt "Fåberg stansjonsbys vekst og fall".

Under menyvalget "Lagsdokumenter" i menyen i sidekolonna ligger protokollen og øvrige dokumenter fra årsmøtet. Til slutt i protokollen er en oppsummering av foredraget til Harald Thoresen.

Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

Nytt år og nye muligheter

Etter et trivelig årsmøte på Fåberg i mars, er historielaget nå i gang med mye lokalhistorisk arbeid. Blant mye annet arbeider ei ny gruppe med å dokumentere Lillehammers utvikling ved hjelp av kart.

Les mer om Nytt år og nye muligheter

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA