Gravminner på kveldsseminaret

Gravminner i Fåberg og LillehammerPå kveldsseminaret onsdag 22.2.2023 på Lillehammer bibliotek kl. 19 vil Kåre Hosar fortelle om gravminner i Fåberg og Lillehammer. Gravminner forteller mye om lokalsamfunnet. I Fåberg har vi en bygdekirkegård, der vi finner en av Sør-Gudbrandsdalens eldste gravminner, vi finner gamle gravminner som forteller om bygdefolk og sosiale skiller. Lillehammer ble en borgerskapets by, der kirkegården viser sammensetningen av borgerskapets idealer med store obelisker og litt skrytende innskrifter, en følge av å sammenligne seg med helt andre miljøer enn det lokale.

Kåre Hosar er konservator på Maihaugen. Seminaret er åpent for alle og det er gratis inngang. Kveldsseminarene er et samarbeid mellom historielaget og biblioteket.

Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

Årsmøte

I år møtes vi alle på Fåberg Misjonshus 10. mars kl. 17.00. Etter årsmøtesakene får vi et kåseri om Fåberg tettsted ved Harald Thoresen.

Les mer om Årsmøte

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA