Gravminner på kveldsseminaret

Gravminner i Fåberg og LillehammerPå kveldsseminaret onsdag 22.2.2023 på Lillehammer bibliotek kl. 19 vil Kåre Hosar fortelle om gravminner i Fåberg og Lillehammer. Gravminner forteller mye om lokalsamfunnet. I Fåberg har vi en bygdekirkegård, der vi finner en av Sør-Gudbrandsdalens eldste gravminner, vi finner gamle gravminner som forteller om bygdefolk og sosiale skiller. Lillehammer ble en borgerskapets by, der kirkegården viser sammensetningen av borgerskapets idealer med store obelisker og litt skrytende innskrifter, en følge av å sammenligne seg med helt andre miljøer enn det lokale.

Kåre Hosar er konservator på Maihaugen. Seminaret er åpent for alle og det er gratis inngang. Kveldsseminarene er et samarbeid mellom historielaget og biblioteket.

Det skjer:

20.05.2023:
Busstur til Glomdalsmuseet og Skogmuseet i Elverum, se program her.

Lederen har ordet

Vel gjennomført årsmøte

Årsmøtet for historielaget er unnagjort. 51 medlemmer deltok og protokollen fra årsmøtet blir lagt på hjemmesida under lagsdokumenter.

Les mer om Vel gjennomført årsmøte

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA