Dugnad – Mesna kultursti

Dugnad på Mesna kultursti. Foto: Tore FeiringMesna kultursti er et samarbeidsprosjekt mellom begge Rotaryklubbene i byen og Fåberg og Lillehammer historielag, og det jobbes kontinuerlig med å utvikle kulturstien og området rundt. Torsdag 6. mai kl. 17 blir det stor vårdugnad. Det er oppmøte under Kirkegatebrua for fotografering og utdeling av oppgaver. Det skal rakes, fjernes løv, klippes, plukkes søppel etc. GLØR stiller med container. Ta gjerne med rive, krafse, søppelsekker og godt humør. Meld dere på til Arild Evensen innen 30.4.

- mobil 99572560. Historielagets medlemmer og andre oppfordres til å møte.

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Boklansering og årsmøte

Selv i disse koronatider klarte historielaget på vårparten å gjennomføre to viktige fysiske arrangement. Vi lanserte den nye boka "Bureising som utveg" på vegmuseet nå i mars, og heldigvis klarte vi å få avvikla årsmøtet på en ordentlig måte.

Les mer om Boklansering og årsmøte

Lederens arkiv