Dugnad – Mesna kultursti

Dugnad på Mesna kultursti. Foto: Tore FeiringMesna kultursti er et samarbeidsprosjekt mellom begge Rotaryklubbene i byen og Fåberg og Lillehammer historielag, og det jobbes kontinuerlig med å utvikle kulturstien og området rundt. Torsdag 6. mai kl. 17 blir det stor vårdugnad. Det er oppmøte under Kirkegatebrua for fotografering og utdeling av oppgaver. Det skal rakes, fjernes løv, klippes, plukkes søppel etc. GLØR stiller med container. Ta gjerne med rive, krafse, søppelsekker og godt humør. Meld dere på til Arild Evensen innen 30.4.

- mobil 99572560. Historielagets medlemmer og andre oppfordres til å møte.

Det skjer:

20.05.2023:
Busstur til Glomdalsmuseet og Skogmuseet i Elverum, se program her.

Lederen har ordet

Kom på årsmøtet

I år skal historielaget ha sitt årsmøte på Skogli den 12. mars. kl. 16.00. Etter årsmøtesakene får vi en orientering om Skoglis historie og om Søre Ål. I siste Nytt om gammelt finner du årsmøtepapirer.

Les mer om Kom på årsmøtet

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA