Dugnad – Mesna kultursti

Dugnad på Mesna kultursti. Foto: Tore FeiringMesna kultursti er et samarbeidsprosjekt mellom begge Rotaryklubbene i byen og Fåberg og Lillehammer historielag, og det jobbes kontinuerlig med å utvikle kulturstien og området rundt. Torsdag 6. mai kl. 17 blir det stor vårdugnad. Det er oppmøte under Kirkegatebrua for fotografering og utdeling av oppgaver. Det skal rakes, fjernes løv, klippes, plukkes søppel etc. GLØR stiller med container. Ta gjerne med rive, krafse, søppelsekker og godt humør. Meld dere på til Arild Evensen innen 30.4.

- mobil 99572560. Historielagets medlemmer og andre oppfordres til å møte.

Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

Årsmøte

I år møtes vi alle på Fåberg Misjonshus 10. mars kl. 17.00. Etter årsmøtesakene får vi et kåseri om Fåberg tettsted ved Harald Thoresen.

Les mer om Årsmøte

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA