Dugnad – Mesna kultursti

Dugnad på Mesna kultursti. Foto: Tore FeiringMesna kultursti er et samarbeidsprosjekt mellom begge Rotaryklubbene i byen og Fåberg og Lillehammer historielag, og det jobbes kontinuerlig med å utvikle kulturstien og området rundt. Torsdag 6. mai kl. 17 blir det stor vårdugnad. Det er oppmøte under Kirkegatebrua for fotografering og utdeling av oppgaver. Det skal rakes, fjernes løv, klippes, plukkes søppel etc. GLØR stiller med container. Ta gjerne med rive, krafse, søppelsekker og godt humør. Meld dere på til Arild Evensen innen 30.4.

- mobil 99572560. Historielagets medlemmer og andre oppfordres til å møte.

Det skjer:

17.09.2023:
Gåtur ned Årettadalen med start på Røyslimoen søndag 17. september 2023. Les mer her.

25.10.2023:
Kveldsseminarene starter opp igjen 25. oktober. Første tema blir Lågendeltaet. Mer informasjon kommer senere.

Lederen har ordet

Nye bøker i høst

Det har i det siste vært stor aktivitet i historielaget, og nå i høst kommer det tre nye bøker.

Les mer om Nye bøker i høst

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA