På dronevandring langs Mesna

MesnaelvaDa er det igjen klart for lokalhistorisk kveldsseminar på biblioteket. Onsdag 8. februar kl. 19 kommer Dag Waaler for å ta oss med på en dronevandring i Mesnaelvas industrihistorie. Mange har skrevet om Mesnas betydning for industri, næringsvirksomhet, kunst og kultur. Det har vært arrangert vandringer langs elva med søkelys på dette. Da koronaepidemien kom, dukket ideen om en virtuell vandring opp. Dette foredraget er nettopp det, et forsøk på å framstille Mesnas industrihistorie fra elveutløpet og opp til det gamle vannverket, gjennom dronefilming, supplert med bilder, kart og tale.

Dag Waaler underviser og forsker ved NTNU på Gjøvik.

Seminaret er gratis for alle, og arrangementet er et samarbeid mellom biblioteket og historielaget.

Det skjer:

17.09.2023:
Gåtur ned Årettadalen med start på Røyslimoen søndag 17. september 2023. Les mer her.

25.10.2023:
Kveldsseminarene starter opp igjen 25. oktober. Første tema blir Lågendeltaet. Mer informasjon kommer senere.

Lederen har ordet

Nye bøker i høst

Det har i det siste vært stor aktivitet i historielaget, og nå i høst kommer det tre nye bøker.

Les mer om Nye bøker i høst

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA