Etterlysning - bureisere

Bureising som utvegFåberg og Lillehammer historielag er i gang med et prosjekt for å bevare og dokumentere bureisingshistorien generelt og i tidligere Fåberg spesielt. I Fåberg er det registrert ca. 40 bureisere/bureisingsbruk som ble etablert i perioden 1930 til 1950. Prosjektet skal som dokumentasjon utgi ei bok der alle bureisingsbrukene i Fåberg er omtalte, og i tillegg en fagdel som omfatter bureisingshistorien generelt.

Det er allerede gjort en betydelig innsats for å kartlegge og identifisere bureiserne/bureisingsbrukene. Men det er et par navn som står på listene over de som ble innvilget lån/støtte, og som prosjektet ikke har klart å identifisere. Dette gjelder:

    • Johs. Stuksrud, Rudsbygd
    • Johs. Skarkerud, Rudsbygd, dette kan være samme person som Johs. Stuksrud
    • Inge Findalen

Fødselstidspunkt er antagelig mellom 1900 og 1920 for disse.

Dersom det er noen som har kjennskap til disse navnene er det fint om dere kan ta kontakt med Ådne Norheim på telefon 916 25528, eller epost .

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 51 31 6
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Nytt årbeidsår

Da er historielagsarbeidet godt i gjenge i det nye året.
Nå forbereder vi årsmøtet som i år blir på Krokvang i Roterud 8. mars. Årsmelding og regnskap legges fram, og vi får mulighet til å diskutere planene for lagsarbeidet i året som kommer.
Historielaget har hatt tradisjon for å legge disse møtene rundt om i kommunen. Vi får på den måten en fin mulighet til å få med oss litt av de ulike bygdenes historie.
Jeg håper at svært mange har anledning til å ta turen til Roterud denne søndagen i mars.

Les mer om Nytt årbeidsår

Lederens arkiv