Grethe Borgen fortsetter som leder

Grethe BorgenÅrsmøtet i historielaget for 2019 ble avholdt 8.3.2020 på Krokvang i Roterudbygda med 44 frammøtte som fikk høre om historielagets omfattende virksomhet og Roterudbygda før og nå. En fyldig årsmelding, regnskap, aktivitetsplan og budsjett ble gjennomgått, kommentarer ble gitt og spørsmål ble stilt og besvart. Årsmelding og aktivitetsplan viser et historielag med stor aktivitet og mange prosjekter og undergrupper i arbeid, og laget ble berømmet for sin store innsats for å ta vare på lokalhistoriske verdier. Regnskapet viser en tilfredsstillende god økonomisk situasjon med et årsoverskudd på kr 29 000 og en egenkapital på kr 943 000.

Grethe Borgen tok gjenvalg som leder for 2 år, gjenvalg tok også de øvrige styremedlemmer som var på valg, Anette Røsjorde og Mikael Finsveen, og varamdlemmene Eystein Brandt og Aud Hulberg. Etter årsmøtet hadde Terje Holen et kåseri om Roterudbygda og tok oss med på en spennende og lærerik reise gjennom Roerudbygdas historie og geografi. Denne søndags ettermiddagen på Krokvang ga et godt innblikk i historielagets virksomhet, var et godt påfyll av lokalhistoriske kunnskaper og et trivelig sosialt samvær.

Fullstendig protokoll fra årsmøtet blir lagt ut på hjemmesidas venstremeny “lagsdokumenter”.

Det skjer:

05.10.2022:
Kveldsseminar på biblioteket kl. 19: Skolerevolusjon i Fåberg: Fra omgangsskole til fastskole og fra fattigskole til folkeskole
v/Trond Feiring.

19.10.2022:
Kveldsseminar på biblioteket kl. 19: Nytt om Lillehammerkuppet og drapet på lillehamringen Kai Holst i 1945
v/Tore Pryser.

06.11.2022:
Lansering av årboka på Kirkesenteret kl. 17.

Lederen har ordet

Historielaget står på

Det er fortsatt sommer og folk er ofte travle med sommeraktiviteter. Likevel er det mye som foregår i historielaget. Vi har nettopp fått Per Richard Bærøe til å lese inn sin fortelling om Polti-Larsen og Pipe-Larsen i studio, dette er to kjente og markante skikkelser i Lillehammers historie.

Les mer om Historielaget står på

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA