Grethe Borgen fortsetter som leder

Grethe BorgenÅrsmøtet i historielaget for 2019 ble avholdt 8.3.2020 på Krokvang i Roterudbygda med 44 frammøtte som fikk høre om historielagets omfattende virksomhet og Roterudbygda før og nå. En fyldig årsmelding, regnskap, aktivitetsplan og budsjett ble gjennomgått, kommentarer ble gitt og spørsmål ble stilt og besvart. Årsmelding og aktivitetsplan viser et historielag med stor aktivitet og mange prosjekter og undergrupper i arbeid, og laget ble berømmet for sin store innsats for å ta vare på lokalhistoriske verdier. Regnskapet viser en tilfredsstillende god økonomisk situasjon med et årsoverskudd på kr 29 000 og en egenkapital på kr 943 000.

Grethe Borgen tok gjenvalg som leder for 2 år, gjenvalg tok også de øvrige styremedlemmer som var på valg, Anette Røsjorde og Mikael Finsveen, og varamdlemmene Eystein Brandt og Aud Hulberg. Etter årsmøtet hadde Terje Holen et kåseri om Roterudbygda og tok oss med på en spennende og lærerik reise gjennom Roerudbygdas historie og geografi. Denne søndags ettermiddagen på Krokvang ga et godt innblikk i historielagets virksomhet, var et godt påfyll av lokalhistoriske kunnskaper og et trivelig sosialt samvær.

Fullstendig protokoll fra årsmøtet blir lagt ut på hjemmesidas venstremeny “lagsdokumenter”.

Det skjer:

17.09.2023:
Gåtur ned Årettadalen med start på Røyslimoen søndag 17. september 2023. Les mer her.

25.10.2023:
Kveldsseminarene starter opp igjen 25. oktober. Første tema blir Lågendeltaet. Mer informasjon kommer senere.

Lederen har ordet

Nye bøker i høst

Det har i det siste vært stor aktivitet i historielaget, og nå i høst kommer det tre nye bøker.

Les mer om Nye bøker i høst

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA