Boklansering 7.3.2021, kl. 13 - Bureising som utveg

Dagsli 1943.Historielagets bok om bureiserhistorien i Fåberg, Bureising som utveg, blir presentert på en lanseringstilstelning på Norsk vegmuseum, Hunderfossvegen 757, søndag 7. mars kl. 13. Ådne Norheim har vært redaktør for boka. Boka, som er på 208 sider, består av to hoveddeler; omtale av de 39 bureisingsbrukene som ble etablert i Fåberg, samt fagartikler i tilknytning til bureiserhistorien. Under presentasjonen vil Ådne Norheim og Terje Holen orientere.

Det er gratis inngang, og det blir enkel servering med kaffe og biteti fra kl. 12.30. Boka blir selvsagt å få kjøpt og den koster kr 240 for medlemmer i historielaget. For andre er prisen kr 350. Det blir også salg av Årbok 39/2020. Betaling med kontanter eller vipps. På grunn av smittevernsituasjonen kreves påmelding. Påmelding gis til Grethe Borgen tlf. 995 35 880, e-post borgengrethe@gmail.com. Om noen trenger transport, ring Grethe Borgen. Bilparkering koster kr 69.

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Boklansering og årsmøte

Selv i disse koronatider klarte historielaget på vårparten å gjennomføre to viktige fysiske arrangement. Vi lanserte den nye boka "Bureising som utveg" på vegmuseet nå i mars, og heldigvis klarte vi å få avvikla årsmøtet på en ordentlig måte.

Les mer om Boklansering og årsmøte

Lederens arkiv