Boklansering 7.3.2021, kl. 13 - Bureising som utveg

Dagsli 1943.Historielagets bok om bureiserhistorien i Fåberg, Bureising som utveg, blir presentert på en lanseringstilstelning på Norsk vegmuseum, Hunderfossvegen 757, søndag 7. mars kl. 13. Ådne Norheim har vært redaktør for boka. Boka, som er på 208 sider, består av to hoveddeler; omtale av de 39 bureisingsbrukene som ble etablert i Fåberg, samt fagartikler i tilknytning til bureiserhistorien. Under presentasjonen vil Ådne Norheim og Terje Holen orientere.

Det er gratis inngang, og det blir enkel servering med kaffe og biteti fra kl. 12.30. Boka blir selvsagt å få kjøpt og den koster kr 240 for medlemmer i historielaget. For andre er prisen kr 350. Det blir også salg av Årbok 39/2020. Betaling med kontanter eller vipps. På grunn av smittevernsituasjonen kreves påmelding. Påmelding gis til Grethe Borgen tlf. 995 35 880, e-post borgengrethe@gmail.com. Om noen trenger transport, ring Grethe Borgen. Bilparkering koster kr 69.

Det skjer:

20.05.2023:
Busstur til Glomdalsmuseet og Skogmuseet i Elverum, se program her.

Lederen har ordet

Kom på årsmøtet

I år skal historielaget ha sitt årsmøte på Skogli den 12. mars. kl. 16.00. Etter årsmøtesakene får vi en orientering om Skoglis historie og om Søre Ål. I siste Nytt om gammelt finner du årsmøtepapirer.

Les mer om Kom på årsmøtet

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA