Richard Fauskrud utnevnt til æresmedlem

Leder i historielaget Grethe Borgen og Richard Fauskrud. (Foto: Kjell Helge Moe)Fåberg og Lillehammer historielag har noen få æresmedlemmer, det er folk som har vært til stor hjelp for laget og som over lang tid har gitt ekstraordinære bidrag til historielagets arbeide. Etter forslag fra styret i historielaget ble Richard Fauskrud på årsmøtet 14.3.2021 utnevnt som æresmedlem.

Richard Fauskrud har et langvarig medlemskap i historielaget bak seg, og har i alle år vært en svært god støttespiller for laget. Hans eminente kunnskap om Fåberg-slekter har vært viktig i historielagets arbeide. Svært mange skriver til historielaget og etterspør opplysninger om eldre slektninger, eller andre arkivspørsmål. Richard har alltid velvillig stilt opp og hentet fram mengder med opplysningen fra sin enormt store private database. Han begynte å interessere seg for slektsforsking allerede som konfirmant. Med tusenvis av navn lagt inn i sin base, finner han alltid mange opplysninger. Mange blir overveldet av detaljrikdommen i svarene hans. Mest oppsiktsvekkende var det da et brasiliansk TV-team ville til Fåberg for å finne etterkommere etter en utvandrer på 1800-tallet. Dette brasilianske «Tore på sporet»-TV-programmet fikk laget fine innslag med besøk på tuftene etter husmannsplassen, besøk på Maihaugen og i Fåberg kirke. Og selvfølgelig hadde Richard funnet fram til mye slekt, her var det bare å velge og vrake, ikke alle kunne komme på brasiliansk TV, men et utvalg slektninger kunne historielaget stille med.

Richard bestyrer den tekniske delen av historielagets hjemmeside, og er ansvarlig for layout og utleggelse av tekster og bilder. Richard er også den historielaget bruker når gamle brev, protokoller o.l. skal tydes. Han er en kløpper på gotisk skrift, og deltar også i ei gruppe som i regi av fylkesarkivet tyder og oversetter gamle gotiske protokoller. Mye viktig informasjon blir gjort tilgjengelig for allmennheten på denne måten. Richard er til god hjelp for historielaget i den daglige drift, og er alltid lett å konsultere i spørsmål om lokalhistorien for Fåberg og Lillehammer.

Det skjer:

22.11.2023:
Kveldsseminar kl 19 på biblioteket. Forsker og prosjektleder ved Kulturhistorisk museum i Oslo, Kathrine Stene, vil fortelle om kult og bosetning på Vingrom i jernalder.

23.11.2023 og 30.11.2023:
Medlemsbutikk og møtested fra kl. 16 til kl.18 på Leseriet/biblioteket.

29.11.2023:
Kveldsseminar kl 19 på biblioteket. Øyvind Nyfløt kåserer om byplaner fra 1828.

02.12.2023 og 03.12.2023:
Julemarked på Maihaugen kl 11 - 18(17).

Lederen har ordet

Høstens bokutgivelser

Årets årbok, den 42. i rekka har kommet. Full av interessante artikler fra vårt lokalområde. Skaff deg boka og les blant annet oppveksthistorier, teaterportretter, om Nevelfjell eller om kirkestrid under krigen.

Les mer om Høstens bokutgivelser

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA