Richard Fauskrud utnevnt til æresmedlem

Leder i historielaget Grethe Borgen og Richard Fauskrud. (Foto: Kjell Helge Moe)Fåberg og Lillehammer historielag har noen få æresmedlemmer, det er folk som har vært til stor hjelp for laget og som over lang tid har gitt ekstraordinære bidrag til historielagets arbeide. Etter forslag fra styret i historielaget ble Richard Fauskrud på årsmøtet 14.3.2021 utnevnt som æresmedlem.

Richard Fauskrud har et langvarig medlemskap i historielaget bak seg, og har i alle år vært en svært god støttespiller for laget. Hans eminente kunnskap om Fåberg-slekter har vært viktig i historielagets arbeide. Svært mange skriver til historielaget og etterspør opplysninger om eldre slektninger, eller andre arkivspørsmål. Richard har alltid velvillig stilt opp og hentet fram mengder med opplysningen fra sin enormt store private database. Han begynte å interessere seg for slektsforsking allerede som konfirmant. Med tusenvis av navn lagt inn i sin base, finner han alltid mange opplysninger. Mange blir overveldet av detaljrikdommen i svarene hans. Mest oppsiktsvekkende var det da et brasiliansk TV-team ville til Fåberg for å finne etterkommere etter en utvandrer på 1800-tallet. Dette brasilianske «Tore på sporet»-TV-programmet fikk laget fine innslag med besøk på tuftene etter husmannsplassen, besøk på Maihaugen og i Fåberg kirke. Og selvfølgelig hadde Richard funnet fram til mye slekt, her var det bare å velge og vrake, ikke alle kunne komme på brasiliansk TV, men et utvalg slektninger kunne historielaget stille med.

Richard bestyrer den tekniske delen av historielagets hjemmeside, og er ansvarlig for layout og utleggelse av tekster og bilder. Richard er også den historielaget bruker når gamle brev, protokoller o.l. skal tydes. Han er en kløpper på gotisk skrift, og deltar også i ei gruppe som i regi av fylkesarkivet tyder og oversetter gamle gotiske protokoller. Mye viktig informasjon blir gjort tilgjengelig for allmennheten på denne måten. Richard er til god hjelp for historielaget i den daglige drift, og er alltid lett å konsultere i spørsmål om lokalhistorien for Fåberg og Lillehammer.

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Boklansering og årsmøte

Selv i disse koronatider klarte historielaget på vårparten å gjennomføre to viktige fysiske arrangement. Vi lanserte den nye boka "Bureising som utveg" på vegmuseet nå i mars, og heldigvis klarte vi å få avvikla årsmøtet på en ordentlig måte.

Les mer om Boklansering og årsmøte

Lederens arkiv