Velkommen til årsmøte søndag 10. mars

Fåberg menighetshus

Historielaget fortsetter sin tradisjon med å ha årsmøtet ute i grendene. Nå er turen kommet til Fåberg tettsted, og søndag 10. mars kl. 17 blir det årsmøte på Fåberg menighetshus, Brunlaugsbakken, Fåberg. Det blir vanlige årsmøtesaker som årsmelding, regnskap, valg mv. I utgave 1/24 av medlemsbladet "Nytt om gammelt" er årsmøtedokumentene inntatt. Regnskapet for 2023 og budsjettet for 2024 var ikke klart da bladet gikk i trykken, men legges ut på nettsida så fort det blir klart. Det blir også utdelt på papir på møtet. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være sendt styret innen 1. mars.

Det blir enkel servering fra kl. 16.30. Etter årsmøtet vil det bli en orientering om Fåberg stasjonsby ved Harald Thoresen. Medlemmer som trenger skyss kan kontakte Grethe Borgen på tlf. 995 35 880.

Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

Nytt år og nye muligheter

Etter et trivelig årsmøte på Fåberg i mars, er historielaget nå i gang med mye lokalhistorisk arbeid. Blant mye annet arbeider ei ny gruppe med å dokumentere Lillehammers utvikling ved hjelp av kart.

Les mer om Nytt år og nye muligheter

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA