Årsmøtet på Saksumdal bygdahus 13.3.2022

Saksumdal BygdahusHistorielaget har årsmøte for 2021 søndag 13. mars 2022 kl. 16 på Saksumdal bygdahus, Rustenvegen 3. Det blir vanlige årsmøtesaker som årsmelding, regnskap, valg mv. Styret fremmer forslag om økning av medlemskontigenten fra 2023. I siste utgave av medlemsbladet "Nytt om gammelt" er årsmelding og regnskap inntatt. Som det framgår av siste side i bladet var budsjettet for 2022 ikke klart da bladet gikk i trykken. Det er derfor lagt ut på historielagets nettside under menyen "Lagsdokumenter" med tekst "Regnskap for 2021 og budsjett for 2022". Budsjettoppsettet blir også utlevert på papir på årsmøtet. Husk å ta med "Nytt om gammelt" nr 1/22 til årsmøtet.

Fra kl. 15.30 vil det bli enkel bevertning og det blir salg av noen utvalgte av historielagets bøker. For medlemmer som ikke benytter nettbank kan medlemskontigent for 2022 betales kontant på årsmøtet.

Etter årsmøtet vil Eldbjørg Brekke kåsere om Saksumdalen før og nå.

Det skjer:

22.11.2023:
Kveldsseminar kl 19 på biblioteket. Forsker og prosjektleder ved Kulturhistorisk museum i Oslo, Kathrine Stene, vil fortelle om kult og bosetning på Vingrom i jernalder.

23.11.2023 og 30.11.2023:
Medlemsbutikk og møtested fra kl. 16 til kl.18 på Leseriet/biblioteket.

29.11.2023:
Kveldsseminar kl 19 på biblioteket. Øyvind Nyfløt kåserer om byplaner fra 1828.

02.12.2023 og 03.12.2023:
Julemarked på Maihaugen kl 11 - 18(17).

Lederen har ordet

Høstens bokutgivelser

Årets årbok, den 42. i rekka har kommet. Full av interessante artikler fra vårt lokalområde. Skaff deg boka og les blant annet oppveksthistorier, teaterportretter, om Nevelfjell eller om kirkestrid under krigen.

Les mer om Høstens bokutgivelser

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA