Årsmøte 2020 på Krokvang i Roterudbygda

Krokvang i RoterudbygdaHistorielaget har årsmøte på Krokvang i Roterudbygda søndag 8. mars 2020 kl. 16. Krokvang har adresse Messenlivegen 607. Det blir vanlige årsmøtesaker, enkel servering og Terje Holen vil kåsere om Roterudbygda før og nå. Historielaget har mange medlemmer ute i distriktene og årsmøtene legges jevnelig til grendene. Denne gangen er turen kommet til Roterudbygda. Vi håper mange historielagsmedlemmer, både fra Rudsbygd og ellers i kommunen, vil delta på årsmøtet. Årsmøteinvitasjon, årsmelding, regnskap, budsjett mv. vil framgå av “Nytt om gammelt” som sendes medlemmene i begynnelsen av februar,så ta med dette til årsmøtet.

Medlemmer som ikke bruker nettbank kan få betalt medlemskontigenten for 2020 kontant på årsmøtet. Om noen trenger transport til og fra, ring 924 03233 (Jostein Valved).

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 51 31 6
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Nytt årbeidsår

Da er historielagsarbeidet godt i gjenge i det nye året.
Nå forbereder vi årsmøtet som i år blir på Krokvang i Roterud 8. mars. Årsmelding og regnskap legges fram, og vi får mulighet til å diskutere planene for lagsarbeidet i året som kommer.
Historielaget har hatt tradisjon for å legge disse møtene rundt om i kommunen. Vi får på den måten en fin mulighet til å få med oss litt av de ulike bygdenes historie.
Jeg håper at svært mange har anledning til å ta turen til Roterud denne søndagen i mars.

Les mer om Nytt årbeidsår

Lederens arkiv