Åpning av Nye terrassen

Grethe Borgen ved åpningen av Nye terassen (Foto: Kjell Helge Moe)Fåberg og Lillehammer historielag deltok på åpningen av Nye terrassen 7.8.21. med en egen stand for salg av lokalhistorisk litteratur, tegning av medlemskap, informasjon om industrihistorien i tilknytning til nedre del av Mesnaelva og informasjon om Terrassens historie.

Ordføreren klippet snor og henviste til historielaget og all kunnskapen de har om lokalhistorien. Det var mye folk tilstede og mange som ville prate/spørre om noe både før og etter underholdningsinnslagene og ordførerens tale. Litt boksalg og tegning av nye medlemskap ble det også.

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Høsten nærmer seg

En varm og god sommer går mot hell. Og historielaget har fått være med på mye spennende i år. Vi deltok på seterstevne på Kaussetra på Nordseter og vi var med på åpninga av den nye Terrassen. Begge steder fikk vi solgt bøker og vervet nye medlemmer.

Les mer om Høsten nærmer seg

Lederens arkiv