Årsmøtet på Saksumdal bygdahus 13.3.2022

Saksumdal BygdahusHistorielaget har årsmøte for 2021 søndag 13. mars 2022 kl. 16 på Saksumdal bygdahus, Rustenvegen 3. Det blir vanlige årsmøtesaker som årsmelding, regnskap, valg mv. Styret fremmer forslag om økning av medlemskontigenten fra 2023. I siste utgave av medlemsbladet "Nytt om gammelt" er årsmelding og regnskap inntatt. Som det framgår av siste side i bladet var budsjettet for 2022 ikke klart da bladet gikk i trykken. Det er derfor lagt ut på historielagets nettside under menyen "Lagsdokumenter" med tekst "Regnskap for 2021 og budsjett for 2022". Budsjettoppsettet blir også utlevert på papir på årsmøtet. Husk å ta med "Nytt om gammelt" nr 1/22 til årsmøtet.

Fra kl. 15.30 vil det bli enkel bevertning og det blir salg av noen utvalgte av historielagets bøker. For medlemmer som ikke benytter nettbank kan medlemskontigent for 2022 betales kontant på årsmøtet.

Etter årsmøtet vil Eldbjørg Brekke kåsere om Saksumdalen før og nå.

Det skjer:

20.05.2023:
Busstur til Glomdalsmuseet og Skogmuseet i Elverum, se program her.

Lederen har ordet

Kom på årsmøtet

I år skal historielaget ha sitt årsmøte på Skogli den 12. mars. kl. 16.00. Etter årsmøtesakene får vi en orientering om Skoglis historie og om Søre Ål. I siste Nytt om gammelt finner du årsmøtepapirer.

Les mer om Kom på årsmøtet

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA