Årsmøtet blir på Vegmuseet 14.3.2021 kl. 13

Fåberg og Lillehammer historielag har årsmøte på Norsk vegmuseum, Hunderfossvegen 757, søndag 14. mars 2021 kl. 13. I møtesalen der er det fastmonterte seter, så alle smitteverntiltak blir ivaretatt. Det blir vanlige årsmøtesaker med årsberetning, regnskap, budsjett, valg mv. samt spørsmål om justering av vedtektene. Etter årsmøtet vil Ådne Norheim kåsere om bureisinga i Fåberg med utgangspunkt i historielagets siste bok, Bureising som utveg, som lanseres 7. mars i år. Tarald O. Koller vil fortelle litt om Norsk vegmuseum.

Det blir enkel servering fra kl. 12.30. Den nye boka Bureising som utveg, og Årbok 39/2020, blir å få kjøpt, betaling med kontanter eller vipps. Det blir også mulighet for å betale kontingent for 2021 kontant. På grunn av smittevernsituasjonen kreves påmelding. Påmelding gis til Grethe Borgen tlf. 995 35 880, e-post borgengrethe@gmail.com. Om noen trenger transport, ring Grethe Borgen. Bilparkering koster kr 69.

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Høsten nærmer seg

En varm og god sommer går mot hell. Og historielaget har fått være med på mye spennende i år. Vi deltok på seterstevne på Kaussetra på Nordseter og vi var med på åpninga av den nye Terrassen. Begge steder fikk vi solgt bøker og vervet nye medlemmer.

Les mer om Høsten nærmer seg

Lederens arkiv