Jørstadmoen krigsgravplass

Jørstadmoen krigsgravplassFra april 1942 til mai 1945 ble 928 sovjetiske og 25 jugoslaviske krigsfanger, samt 1 polsk - til sammen 954 menn - gravlagt på Jørstadmoen. Gravplassen ble planert, jord påkjørt og tilsådd 1949-1950 og 4. juni 1950 ble den vigsla og en bauta avduka. I 2023 har den statlige Krigsgravtjenesten bekosta ny istandsetting av krigsgravplassen, og det er satt opp ti metallplater med navna på de gravlagte krigsfangene.

Med bidrag fra mange, særlig Falstadsenteret og Forsvaret, ga Fåberg og Lillehammer historielag i 2023 ut et hefte om Jørstadmoen krigsgravplass og de gravlagte krigsfangene. Som vedlegg til heftet er ei liste med navn (latinske og kyrilliske bokstaver) og andre opplysninger om krigsfangene. Navnene var kjente, og Falstadsenteret har funne flere opplysninger om mange av dem.

Heftet om Jørstadmoen krigsgravplass er til salgs på bokbestillingssiden.

Lista over de 954 gravlagte krigsfangene er ikke trykt opp. Den er fritt tilgjengelig her.

Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

God sommer

Historielaget ønsker dere alle en riktig god sommer. Nyt denne lyse tida med finværet (eller regnværet!).

Les mer om God sommer

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA