Historielagets arkiv

Hammer gård i Fåberg (Lillehammer sentrum) Fåberg Historielag ble stiftet i 1929 og den første lederen var Kr. Rindal. Arbeidet med en bygdebok for Fåberg sto sentralt i lagets arbeid i en årrekke, og en bokkomite hadde blitt nedsatt allerede i 1922. Mye stoff ble samlet inn og et manuskript ble utarbeidet av Aksel Hattestad. Manuskriptet ble aldri utgitt, men er i senere år blitt digitalisert og er i dag tilgjengelig her på historielagets hjemmesider. Du finner det her. Manuskriptet ligger også i historielagets arkiv på Opplandsarkivet på Maihaugen sammen med et omfattende bakgrunnsmateriale. Dette bakgrunnsmaterialet inneholder massevis av interessante opplysninger som ikke er med i selve manuskriptet. Det er sortert etter gardsnummer og utgjør en stor del av lagets arkiv.

Arkivet inneholder også en mengde avisklipp av lokalhistorisk karakter. Dessuten blant annet avskrifter av kirkebøkene og panteregistrene for Fåberg, et register over utvandrede fåberginger med arkivkort for hver person, foruten selve lagsarkivet. Totalt fyller historielagets arkiv omtrent 8 hyllemeter med mye spennende materiale. En gang på 1990-tallet laget Opplandsarkivet på Maihaugen en detaljert oversikt over innholdet i de utallige boksene arkivet består av. Denne oversikten kan du se i to forskjellige sorteringer ved å klikke på lenkene nedenfor.

Bildet ovenfor viser hovedbygningen på Lillehammer gård, en bygning som fortsatt står. Lillehammer gård var et viktig sentrum i det gamle Fåberg. Her var det kirkested allerede fra tidlig i middelalderen (Lillehammer Kirke), markedsplass, gjestgiveri og skysstasjon. Dessuten skulle gården etterhvert gi navn til den nye byen som ble grunnlagt ved Mjøsa's nordende i 1827. Lillehammer gård er en av de Fåberg-gårdene en finner mye opplysninger om i historielagets arkiv.

Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

Nytt år og nye muligheter

Etter et trivelig årsmøte på Fåberg i mars, er historielaget nå i gang med mye lokalhistorisk arbeid. Blant mye annet arbeider ei ny gruppe med å dokumentere Lillehammers utvikling ved hjelp av kart.

Les mer om Nytt år og nye muligheter

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA