Manglende gardsnummer

Enkelte av gardsnummerene i Fåberg finnes ikke i Aksel Hattestads manuskript. Hva grunnen til dette er vet vi ikke, men følgende garder mangler i sin helhet eller er mer eller mindre omtalt under andre garder.

 • Bolstad (80) - dette bruket er fraskilt Trangerud (89) og finnes såvidt nevnt der
 • Brunlaug (177) - mangler
 • Bu (57) - denne garden har delvis hvert en del av Ersgård (49) og kan finnes omtalt der
 • Diket (7) - mangler
 • Hoknemarka (171) - dette er ikke en gard, men en skogseiendom og er ikke med hos Hattestad
 • Hoveødegården (175) - mangler
 • Løkken (56) - mangler
 • Menkerudengen (81) - mangler, men noe kan finnes under Menkerud (79)
 • Nordhove (182) - mangler
 • Nyhus (62) - denne garden er nok fraskilt Breiset i gammel tid og ble delvis kalt "Lille-Breiseth". Den var i lang tid et underbruk under Randgård og kan delvis finnes omtalt under Breiseth (63) og delvis under Randgård (51)
 • Reiret (58) - mangler, men er fraskilt Randgård (51) og noe kan finnes der
 • Skinstakrud (178) - mangler
 • Skålien (78) - denne garden er fraskilt Smee (96) som også mangler som eget manuskript, men finnes omtalt under Bakke (90)
 • Smee (96) - tidligere kalt Lillebakke. Denne garden mangler som eget manuskript da Aksel Hattestad tilsynelatende ikke har klart å skille den fra Bakke (90) der den finnes omtalt.
 • Veltsæterengen (75) - dette var Bakkes hemsæter og har aldri vært en egen gard. Den kan såvidt finnes nevnt under Bakke(90)

Det skjer:

17.09.2023:
Gåtur ned Årettadalen med start på Røyslimoen søndag 17. september 2023. Les mer her.

25.10.2023:
Kveldsseminarene starter opp igjen 25. oktober. Første tema blir Lågendeltaet. Mer informasjon kommer senere.

Lederen har ordet

Nye bøker i høst

Det har i det siste vært stor aktivitet i historielaget, og nå i høst kommer det tre nye bøker.

Les mer om Nye bøker i høst

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA