Hattestadmanuskriptene

Folkehøyskolelærer Aksel HattestadFolkehøyskolelærer Aksel Hattestad fra Vingrom laget i 1962-1963 manuskripter til et bokverk om gardene i Fåberg. Dette ble aldri utgitt, men hans maskinskrevne manuskripter finnes fortsatt i historielagets arkiv som er å finne på Opplandsarkivet avd. Maihaugen i Lillehammer. Der finnes også mye av bakgrunnsmaterialet Aksel Hattestad brukte da han skrev disse manuskriptene.
I samarbeid med Opplandsarkivet har vi hatt en dugnad for å få skrevet disse inn på data og lagt de ut her på våre hjemmesider. Hattestad skrev et manuskript for hvert gårdsnummer og tabellen nedenfor inneholder alle gårdene i Fåberg i alfabetisk rekkefølge med gardsnummerene i parentes. En del gardsnummer mangler i Aksel Hattestad manuskript eller finnes omtalt under andre gardsnummer. Se mer om det nederst på siden.
Aksel Hattestad skrev også et forord til manuskriptet som vi også har lagt ut.

OBS: Vi gjør oppmerksom på at disse manuskriptene er skrevet for flere tiår siden ut i fra det kildegrunnlaget Aksel Hattestad hadde tilgang til. Når man bruker manuskriptene må man være oppmerksom på at dette er en sekundærkilde. Vi vet at noen av manuskriptene inneholder faktafeil og ber derfor brukere om å ta dette i betraktning når opplysningene brukes. Så langt det lar seg gjøre bør en derfor sjekke opplysningene mot andre kilder.

Vi gjør også oppmerksom på at våre avskrifter av manuskriptene ikke er korrekturlest mot originalene etter at de ble skrevet inn på data. Det kan derfor forekomme enkelte skrivefeil oppstått i forbindelse med avskrivingen.

 

Enkelte av gårdene i tabellen ovenfor er også kjent under andre navn eller andre navn har vært brukt i tidligere tider. Nedenfor finnes en tabell med alternative gårdsnavn og de tilsvarende gårdsnummerene.

Enkelte av gardsnummerene i Fåberg finnes ikke i Aksel Hattestads manuskript. Hva grunnen til dette er vet vi ikke, men følgende garder mangler i sin helhet eller er mer eller mindre omtalt under andre garder.

 • Bolstad (80) - dette bruket er fraskilt Trangerud (89) og finnes såvidt nevnt der
 • Brunlaug (177) - mangler
 • Bu (57) - denne garden har delvis hvert en del av Ersgård (49) og kan finnes omtalt der
 • Diket (7) - mangler
 • Hoknemarka (171) - dette er ikke en gard, men en skogseiendom og er ikke med hos Hattestad
 • Hoveødegården (175) - mangler
 • Løkken (56) - mangler
 • Menkerudengen (81) - mangler, men noe kan finnes under Menkerud (79)
 • Nordhove (182) - mangler
 • Nyhus (62) - denne garden er nok fraskilt Breiset i gammel tid og ble delvis kalt "Lille-Breiseth". Den var i lang tid et underbruk under Randgård og kan delvis finnes omtalt under Breiseth (63) og delvis under Randgård (51)
 • Reiret (58) - mangler, men er fraskilt Randgård (51) og noe kan finnes der
 • Skinstakrud (178) - mangler
 • Skålien (78) - denne garden er fraskilt Smee (96) som også mangler som eget manuskript, men finnes omtalt under Bakke (90)
 • Smee (96) - tidligere kalt Lillebakke. Denne garden mangler som eget manuskript da Aksel Hattestad tilsynelatende ikke har klart å skille den fra Bakke (90) der den finnes omtalt.
 • Veltsæterengen (75) - dette var Bakkes hemsæter og har aldri vært en egen gard. Den kan såvidt finnes nevnt under Bakke(90)

Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

Nytt år og nye muligheter

Etter et trivelig årsmøte på Fåberg i mars, er historielaget nå i gang med mye lokalhistorisk arbeid. Blant mye annet arbeider ei ny gruppe med å dokumentere Lillehammers utvikling ved hjelp av kart.

Les mer om Nytt år og nye muligheter

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA