Søkebare registre til årbøkene

Det er laget to ulike registre til årbøkene for Fåberg og Lillehammer Historielag - et personnavnregister og et saksregister.  Registrene oppdateres hvert år etter hvert som nye årbøker kommer ut. Samtidig vil det være mulig å få rettet eventuelle feil. Register for årbøkene til og med bok nummer 15, som er utgitt i bokform, er også lagt inn i disse registrene, slik at de omfatter alle årbøkene fra og med 1 til og med siste utgitte bok, unntatt bok 18 - Fåberg og Lillehammer gjennom 100 år. Denne boka er bygd opp som en kronologisk oversikt over hendelser gjennom hele 1900-tallet. Vær oppmerksom på at registrene åpnes i et eget vindu eller en egen fane i nettleseren.

Slik bruker du registrene:

I personnavnregisteret er alle personer omtalt i bøkene listet opp.  Vil du for eksempel lese om Marcus Thrane, slår du opp på etternavnet og får først henvisning til årbokas nummer (med uthevet skrift), deretter sidetallet i denne årboka. Finner du en stjerne etter sidetallet, betyr det at det er bilde av personen på denne sida.

Eksempel: Thrane, Marcus: 9/113

I saksregisteret finner du steder, gårder, firmaer og hendelser som er omtalt i årbøkene. Vil du lese om Mesnaelva, finner du en større artikkel med illustrasjoner i bind 21 på sidene 64 - 80. Og noe i bind 22 på side 65. I registeret vil det stå slik:

Mesnaelva: 21/64-80*, 22/65

Vær oppmerksom på at begge registrene er søkbare. Hvordan søkefunksjonen er kan variere litt fra nettleser til nettleser og etter hvilken type maskin du bruker (Windows-maskin, Mac, iPhone eller annen smarttelefon osv.). Vanligvis er den representert ved et forstørrelsenglass et aller annet sted øverst på siden.

Det skjer:

20.05.2023:
Busstur til Glomdalsmuseet og Skogmuseet i Elverum, se program her.

Lederen har ordet

Kom på årsmøtet

I år skal historielaget ha sitt årsmøte på Skogli den 12. mars. kl. 16.00. Etter årsmøtesakene får vi en orientering om Skoglis historie og om Søre Ål. I siste Nytt om gammelt finner du årsmøtepapirer.

Les mer om Kom på årsmøtet

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA