Søkbare registre til årbøkene

Det er laget to ulike registre til årbøkene for Fåberg og Lillehammer Historielag - et personnavnregister og et saksregister.  Registrene oppdateres hvert år etter hvert som nye årbøker kommer ut. Samtidig vil det være mulig å få rettet eventuelle feil. Register for årbøkene til og med bok nummer 15, som er utgitt i bokform, er også lagt inn i disse registrene, slik at de omfatter alle årbøkene fra og med 1 til og med siste utgitte bok, unntatt bok 18 - Fåberg og Lillehammer gjennom 100 år. Denne boka er bygd opp som en kronologisk oversikt over hendelser gjennom hele 1900-tallet. Vær oppmerksom på at registrene åpnes i et eget vindu eller en egen fane i nettleseren.

Slik bruker du registrene:

I personnavnregisteret er alle personer omtalt i bøkene listet opp.  Vil du for eksempel lese om Marcus Thrane, slår du opp på etternavnet og får først henvisning til årbokas nummer (med uthevet skrift), deretter sidetallet i denne årboka. Finner du en stjerne etter sidetallet, betyr det at det er bilde av personen på denne sida.

Eksempel: Thrane, Marcus: 9/113

I saksregisteret finner du steder, gårder, firmaer og hendelser som er omtalt i årbøkene. Vil du lese om Mesnaelva, finner du en større artikkel med illustrasjoner i bind 21 på sidene 64 - 80. Og noe i bind 22 på side 65. I registeret vil det stå slik:

Mesnaelva: 21/64-80*, 22/65

Vær oppmerksom på at begge registrene er søkbare. Hvordan søkefunksjonen er kan variere litt fra nettleser til nettleser og etter hvilken type maskin du bruker (Windows-maskin, Mac, iPhone eller annen smarttelefon osv.). Vanligvis er den representert ved et forstørrelsenglass et aller annet sted øverst på siden.

Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

God sommer

Historielaget ønsker dere alle en riktig god sommer. Nyt denne lyse tida med finværet (eller regnværet!).

Les mer om God sommer

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA