Årbok 38 - 2019

Årbok nr. 38, utgitt i 2019. 243 sider

ISBN 978-82-90385-77-9

Årbok nr. 38 har fire hovedtemaer.

Side 7

Forord

Side 9

Tema: Livshistorier

Side 10

Altmuligmannen i Saksumdal (Inger Johanne Smidesang Rosenvinge)

Side 20

93 år og like engesjert (Live Sætre)

Side 28

Da spanskesyken kom til Lillehammer (Cathrine Just)

Side 34

Min far Knut Ramberg - noen 100-årsbetraktninger (Jon Ramberg)

Side 44

Minner fra barndommen på Lillehammer (Frida Mørkved)

Side 56

Purunge år i Kirkegata 66 (Aslaug Mangrud Neset)

Side 64

Tema: Kulturliv

Side 66

Lillehammer Turnforening: Frisk, from, fri, fro (Rønnaug Hovhaugholen)

Side 102

Nytt blikk på gamle Lillehammer (Jan Høines)

Side 106

Kirkerommet Lillehammer ikke fikk (Halgrim Øystad)

Side 124

En vellykket sangerutflukt (Fra en jubileumsbok)

Side 130

Solveig Hjort Andersens utsmykning. Ett døgn i elevenes liv (Hans Fredrik Sundgaard)

Side 138

Tema: Arbeid og næringsliv

Side 140

Arbeids- og arbeidermiljø ved Mesna Kartonfabrik på 1950- og 1960-tallet (Inger Bjørnhaug)

Side 164

Til sjøs! (Ingrid og Harry Johansen)

Side 168

Byens eldste barber- og frisørsalong (Jan-Olav Wardberg)

Side 173

Victoria Damefrisør på Victoria Hotel (Heidi Hallberg og Berit Volden)

Side 176

Tema: Oppvekst og skole

Side 178

Lillehammers første daghjem (Geir Linberg)

Side 188

Lillehamringer reiser vestover (Rønnaug Hovhaugholen m.fl.)

Side 210

Minner fra gymnasietiden i Lillehammer 1957-1960 (Ottar Eide)

Side 230

Ekrom skole - en velfungerende skole er lagt ned (Kirsti Haavind)

Bestilling av boken

Dersom du ønsker å bestille denne boken kan du benytte skjemaet i venstre kolonne (eller i bunnen dersom du bruker mobil) på denne siden. Skal du bestille flere forskjellige bøker kan det være raskere å benytte vårt bokbestillingsskjema. Det er muligheter for kvantumsrabatter ved kjøp av flere bøker. Se prislisten.
Dersom du vil bestille fra skjemaet på denne siden så fyll ut navn, postadresse, epostadresse og mobilnummer. Er du medlem av historielaget så kryss av for det. Eventuelle andre beskjeder kan du skrive i meldingsfeltet. Boktittelen legges til automatisk ved sending så det er ikke nødvendig å skrive den i meldingsfeltet. Det er viktig at du oppgir epostadresse og mobilnummer slik at vi kan komme i kontakt med deg dersom det er noen uklarheter. Dessuten brukes mobilnummeret av posten for å sende melding til deg angående pakken.


Bestill denne boken

Se prislisten.

Årbok 38 - 2019
Melding

Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

Nytt år og nye muligheter

Etter et trivelig årsmøte på Fåberg i mars, er historielaget nå i gang med mye lokalhistorisk arbeid. Blant mye annet arbeider ei ny gruppe med å dokumentere Lillehammers utvikling ved hjelp av kart.

Les mer om Nytt år og nye muligheter

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA