Årbok 37 - 2018

Årbok nr. 37, utgitt i 2018. 229 sider

ISBN 978-82-90385-76-2

Årbok nr. 37 har fem hovedtemaer.

Side 9

«En kjærlighetserklæring»(Rønnaug Hovhaugholen om Balbergkampen)

Side 15

Tema: Kultur og reiseliv

Side 16

Berg danseskole (Jorun Krukhoug Kilvær, Sidsel Sveberg og Erik Nordstrand)

Side 26

Mysteriet Peder Mørk Mønsted (Live Sætre og Per Richard Bærøe)

Side 39

Den gang jeg skulle bli maler.
Om minneverdige møter med Lillehammer-malerne Ernst Håkon Svarstad og Halvdan Holbø. (Erik Bystad)

Side 49

To spelemenn, en sorenskriver og ei lysekrone.
Hans Spelemann, Vetl-Jonas og den musikalske sorenskriver Thomas H. Møinichen (Mari Skeie Ljones)

Side 55

Pakketurister på sildefiske.
Lillehamringer dro på pakketur til sildefiske på Mørekysten i 1950-åra. (Halgrim Øistad)

Side 68

DølaJazz – Lillehammer Jazzfestival 40 år i 2018 (Frode Sannum)

Side 95

Tema: Fra krigens dager

Side 96

Krigen i Norge 1940: Rapport fra felttoget vest for Mjøsa.
Rapport fra fenrik Mikael Hovhaugholen 8. – 30- april 1940

Side 106

Om Mikael Hovhaugholen (Rønnaug Hovhaugholen)

Side 110

2. verdenskrig: Visst var kvinnene med.
Om kvinner i Mjøs-traktene og Gudbrandsdalen som var med i motstandsbevegelsen. (Jon Vegard Lunde)

Side 124

Den engelske soldaten.
Oberstløytnant King-Salter m.fl. ble skadet og tatt til fange på Tretten 22. april 1940. Fra sykehuset på Lillehammer ble de sendt til Tyskland. Takkebrev til lege Bergwitz Larsen fra Ronald Hurst. (Geir Linberg)

Side 127

Tema: Historier fra en oppvekst

Side 128

Barndom i 1940-årene i Norges Bank på Stortorget.
Randi Høstmælingen (f. Lande Andersen) om egen oppvekst.

Side 138

Da norske gutteskyttere skulle møte svenske tropper.
Wilhelm Keilhau kom til Lillehammer som 15-åring og begynte straks å arbeide for opprettelsen av gutteskytterlag.
Om Wilhelm Keilhau (Preben Munthe)

Side 142

Skyting og eksersis i gymnastikktimen, men det var før 1903 (Geir Linberg)

Side 145

Tema: Skolene som ble borte

Side 146

Buvollen – skoleslutt etter 145 år (Haldis Tunset)

Side 162

Saksheim – samlingspunktet i ei lita bygd.
Skolen i Saksumdalen 1875-2018. (Eldbjørg Brekke)

Side 179

Tema: Historier om en kjent og en ukjent

Side 180

I sinnet synger skogene.
Fortellinga om den glemte brukseieren, rentenisten og gründeren Hans Grindal (1865-1944) og hans kvinner. (Brynjulf Handgaard)

Side 212

Marcus Thrane – 200 år (Tore Pryser)

Side 228

Bidragsytere i årbok 2018

Bestilling av boken

Dersom du ønsker å bestille denne boken kan du benytte skjemaet i venstre kolonne (eller i bunnen dersom du bruker mobil) på denne siden. Skal du bestille flere forskjellige bøker kan det være raskere å benytte vårt bokbestillingsskjema. Det er muligheter for kvantumsrabatter ved kjøp av flere bøker. Se prislisten.
Dersom du vil bestille fra skjemaet på denne siden så fyll ut navn, postadresse, epostadresse og mobilnummer. Er du medlem av historielaget så kryss av for det. Eventuelle andre beskjeder kan du skrive i meldingsfeltet. Boktittelen legges til automatisk ved sending så det er ikke nødvendig å skrive den i meldingsfeltet. Det er viktig at du oppgir epostadresse og mobilnummer slik at vi kan komme i kontakt med deg dersom det er noen uklarheter. Dessuten brukes mobilnummeret av posten for å sende melding til deg angående pakken.


Bestill denne boken

Se prislisten.

Årbok 37 - 2018
Melding

Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

Nytt år og nye muligheter

Etter et trivelig årsmøte på Fåberg i mars, er historielaget nå i gang med mye lokalhistorisk arbeid. Blant mye annet arbeider ei ny gruppe med å dokumentere Lillehammers utvikling ved hjelp av kart.

Les mer om Nytt år og nye muligheter

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA