Årbok 6 - 1985

Side 10:

Historien om Gjestgivergarden som ble skole og fattighus. (Brynjulf Handgaard)

Historien om Hammer gård fra 1205 og fremover til 1985. 

Side 25:

Beretningen om hvordan gjestgiver Frederik Hammer går fallitt, og Lillehammer kommune kjøper garden hans via stråmenn. (Brynjulf Handgaard) 

Side 36:

Industripionerene møtte bøddelen, men andre fortsatte å virke på plassen Hammeren. (Brynjulf Handgaard)

Side 39:

Føderåd og legd - sikker og usikker alderdom. (Anita Smestad)

En oversikt basert på 70 føderådskontrakter fra 1700-tallet til den annen verdenskrig, som viser at ingen gruppe har vært så privilegert som de eldre.
«Lisitation» og omgangslegd var fattigfolks sikkerhetsnett. 

Side 59:

Gravskikker i forandring. (Ivar Olstad)

Om behandling av den døde, sendinger, bearlag og gravferd. 

Side 69:

Seterfjell og utmark - spiskammer for folk og fe. (Olav Hovland)

En presentasjon av gardene som setrer i Vestfjellet og hvor setrene ligger. 

Side 79: 

Seterbruket i Vestfjellet. (Even Gaukstad)

Om setring i eldre tider, flytting av setrene og betydningen av seterdriften. Byggeskikk. 

Side 95: 

Fløyten Beitelag. (Martin Voldbakken)

En 40-årshistorikk om fellesbeitet i Vestfjellet. 

Side 101: 

Bruken av utmarka før århundreskiftet. (Erik Fryjordet)

Fangst, slått og setring i Vestfjellet.

Side 107: 

Litt historikk om kommunegrensen mot Nordre Land i Fåberg Vestfjell. (Anders Sollien)

Konflikter som viser utmarkas betydning. 

Side 109: 

Valdersturen 1877. (Jakob E. Ågotnes)

Basert på gausdølen Thorstein Fougners dagbok. 

Side 113: 

Jakt og fangst i Vestfjellet. (Olav Hovland)

Hovland forteller fra sin barndom, og om jakt og fangst i Vestfjellet i vårt århundre: trost, rype, storfugl, hare og bjørn. 

Side 121: 

Fisket i seterfjellet. (Even Gaukstad)

Fiskets betydning vist ved hjelp av rettsaker på 1700-tallet. 

Side 127: 

Stokkdansen i Vismunda. (Ola Matti Mathisen)

Om dramatikk og slit, omfang og betydning av tømmerfløtinga i Vismunda. 

Side 137: 

Vismundselva.

Dikt av Olav Hovland. 

Side 138: 

Rinna - liten elv med stor betydning. (Erik Fryjordet)

Fløtningsvei og kraftkilde for ulik industri. 

Side 143: 

60 år for jakt og viltstell.

Historikk om Fåberg Vestsides Jaktforening. 

Side 148: 

Fåberg Historielags arbeid i 1985. 

Bestilling av boken

Dersom du ønsker å bestille denne boken kan du benytte skjemaet i venstre kolonne (eller i bunnen dersom du bruker mobil) på denne siden. Skal du bestille flere forskjellige bøker kan det være raskere å benytte vårt bokbestillingsskjema. Det er muligheter for kvantumsrabatter ved kjøp av flere bøker. Se prislisten.
Dersom du vil bestille fra skjemaet på denne siden så fyll ut navn, postadresse, epostadresse og mobilnummer. Er du medlem av historielaget så kryss av for det. Eventuelle andre beskjeder kan du skrive i meldingsfeltet. Boktittelen legges til automatisk ved sending så det er ikke nødvendig å skrive den i meldingsfeltet. Det er viktig at du oppgir epostadresse og mobilnummer slik at vi kan komme i kontakt med deg dersom det er noen uklarheter. Dessuten brukes mobilnummeret av posten for å sende melding til deg angående pakken.


Bestill denne boken

Se prislisten.

Årbok 6 - 1985
Melding

Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

God sommer

Historielaget ønsker dere alle en riktig god sommer. Nyt denne lyse tida med finværet (eller regnværet!).

Les mer om God sommer

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA