Årbok 3 - 1981

Side 9:

Aprildagene. (Brynjulf Handgaard)

Fra 9/4 til sprengningen av Vingnesbrua 22/4: Frykt for flyangrep, kaos på Jørstadmoen, kvinners innsats.

Side 23:

Gulltransporten. (Ola Matti Mathisen)

48,8 tonn gull fra Norges Bank i transitt på Lillehammer.

Side 31:

Historien bak de hvite gravstener. (Ola Matti Mathisen)

Beretningen om de britiske soldatenes kampinnsats i Åsmarka og Lillehammer/Fåberg.

Side 38:

Krigsskadene.

Basert på Brannkassens takst.

Side 39:

Då ufreden kom til Saksumdalen. (Hallfred Lien og Eldbjørg Brekke)

Minner fra Saksumdalen i aprildagene.

Side 43:

Nyordningen i kommunestyret. (Ivar Olstad)

Om hvordan Nasjonal Samling overtok det lokale selvstyret etter førerprinsippet.

Side 46: 

Nasjonal Samling. (Ivar Olstad og Tore Pryser)

NS i 1930-årene og i okkupasjonstiden: Hvor mange, hvem, hvorfor... Om frontkjemperne.

Side 57:

Tyskeranleggene. (Jan Vidar Lie Pedersen)

Anlegg på Nordseter, Storhove og i Nybu.

Side 63:

Næringslivet. (Jan Vidar Lie Pedersen)

Forarming, men ikke stagnasjon i Lillehammers industri, handel og håndverk. Nye arbeidsplasser ble skapt.

Side 69:

Gestapo. (Tore Pryser)

Norske og tyske gestapister: aktivitet og senere skjebne.

Side 73:

Milorg – den hemmelige hæren. (Ivar Olstad)

Oppbygging og aktivitet: våpenopplæring, flyslepp, sabotasje og opprulling.

Side 89:

XU – militær spionasjeorganisasjon. (Erling Storrusten)

Den allierte overkommandoens egen etterretning. Rapportering om transporter og Wehrmacht i Nybu.

Side 95: 

Den lange flukt til Sverige. (Anita Smestad)

Fem motstandsfolks flukt etter Gestapo-opprullingen i mars 1945.

Side 103:

Lovens håndhevere. (Tore Hasle)

Om politifolks vanskelige mellomstilling og presset for å gå inn i NS. Kriminalitet under krigen; tyverier og svartebørs.

Side 108:

Sivorg – motstandskamp uten våpen. (Ivar Olstad)

Oppbygning basert på organisasjonene. Illegale aviser, holdningskamp og pengehjelp.

Side 119:

Legal og illegal idrett. (Ola Matti Mathisen)

Øyeblikkelig og total motstand overfor NS’ nyordning. Stor «illegal» virksomhet.

Side 123:

Barna ut og tyskerne inn. (Anita Smestad)

Skolestyrer Innsets beretning fra Kringsjå.

Side 125:

Minner fra en liten skole. (Aaslaug Eggen)

Problemer, men samhold i Balberglia skolekrets.

Side 127:

Nansenskolen.

Side 129:

Den høyere skole. (Geir Linberg)

"Gymnaset" som tysk forlegning, motstandsrede og skole under vanskelige forhold.

Side 137:

Kyrkja og haldningskampen. (Tord Buggeland)

Prestenes brudd med NS-staten, men fortsatt virksomhet under improviserte forhold.

Side 141:

Ikring konfirmasjonane i Fåberg 1944. (Bjarne Norheim)

«Kampen» mellom folke-kirken og NS-presten.

Side 143:

Da presten måtte gi fra seg kirkenøklene. (Per Sætre)

Om "illegal" prestetjeneste i Fåberg.

Side 145:

Da hverdagen ble en annen. (Jan Vidar Lie Pedersen)

Mangel på alt; forsyningsnemnder og rasjoneringskort. Oppfinnsomhet og "illegalt" kulturliv.

Side 153:

Husmorhverdag. (Ragnhild Bjertnes)

Beretning om en ung husmors problemer i en krisetid. 

Side 155:

Kriseoppskrifter. (Anita Smestad)

Spesielle og mye brukte oppskrifter i en tid da alt måtte erstattes. 

Side 159:

Dagligliv.

Utdrag fra lektor Arne Wolds dagbok i 1941. 

Side 163:

Barndom i krigens dager. (Christen Bernhard Bjørnsgaard)

Okkupasjonstiden sett med øynene til en smågutt som hadde mistet sin far i kamphandlingene.

Side 166:

Humor i en mørketid.

Småhistorier fra de lokale forhold. 

Side 170:

"Hadde je enda gått sta og stellt grisa fysst". (Tore Pryser)

Tvangsdeportasjonen av 27 lillehamringer til Skorovassgruvene i 1944. 

Side 173:

70000 russiske fanger innom Jørstadmoen. (Gunnar Tore Larsen)

Krigsfanger på Jørstadmoen fra 1942, slavearbeid og leveforhold. 

Side 179:

Jødene under okkupasjonen. (Anita Smestad)

Ernst Aberles skjebne.

Side 183:

Offiser i krigsfangenskap. (Olav Hovland)

Arrestasjon i 1943, opphold i Polen til krigens slutt. 

Side 186:

Burde vært død mange ganger». (Ola Matti Mathisen)

Erik de Vibes arrestasjon i 1943 og dødsmarsjen gjennom Polen.
Side 188:

Fra fornedrelse til frigjøring. (Wilhelm Molberg Nilssen)

Begivenhetene i Lillehammer i mai 1945.

Side 197:

Jubeldagene.

Fra Arne Wolds dagbok maidagene 1945.

Side 201:

Krigsofrene. (Anita Smestad)

En oversikt over de fra Lillehammer og Fåberg som døde i forbindelse med krigshandlinger.

Bestilling av boken

Dersom du ønsker å bestille denne boken kan du benytte skjemaet i venstre kolonne (eller i bunnen dersom du bruker mobil) på denne siden. Skal du bestille flere forskjellige bøker kan det være raskere å benytte vårt bokbestillingsskjema. Det er muligheter for kvantumsrabatter ved kjøp av flere bøker. Se prislisten.
Dersom du vil bestille fra skjemaet på denne siden så fyll ut navn, postadresse, epostadresse og mobilnummer. Er du medlem av historielaget så kryss av for det. Eventuelle andre beskjeder kan du skrive i meldingsfeltet. Boktittelen legges til automatisk ved sending så det er ikke nødvendig å skrive den i meldingsfeltet. Det er viktig at du oppgir epostadresse og mobilnummer slik at vi kan komme i kontakt med deg dersom det er noen uklarheter. Dessuten brukes mobilnummeret av posten for å sende melding til deg angående pakken.


Bestill denne boken

Se prislisten.

Årbok 3 - 1981
Melding

Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

God sommer

Historielaget ønsker dere alle en riktig god sommer. Nyt denne lyse tida med finværet (eller regnværet!).

Les mer om God sommer

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA